Mar 28, 2020   7:45 p.m. Soňa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Formula Student Electric
Written by (author): Ing. Jozef Braniša
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Martin Vančo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Formula Student Electric
Summary:Cieľom práce je vďaka nadobudnutým vedomostiam počas štúdia na vysokej škole zostrojiť monopost malej formule, ktorý bude spĺňať všetky pravidlá Formula Student Electric. Pohon vozidla je zabezpečený výlučne elektromotormi a prúd potrebný na pohon elektromotorov bude dodávaný z akumulátorov elektrickej energie. Na začiatku práce sú analyzované pravidlá, konštrukčné možnosti a taktiež súčasný stav Formule Student Electric. Ďalej je v práci navrhnutá koncepcia vozidla a sú v nej vykonané potrebné výpočty pre určenie základných parametrov vozidla. Záver práce je zameraný na návrh hlavných častí vozidla.
Key words:elektromotor, akumulátor, monopost

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited