1. 11. 2020  0:08 Denis, Denisa, Deň pracovného voľna - Sviatok všetkých svätých
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identifikační číslo: 3691
Univerzitní e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty
     
Výuka     
     
     
Vedené práce     Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Elektrické vozidlo so solárnymi článkami
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Martin Vančo
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Elektrické vozidlo so solárnymi článkami
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá návrhom elektrického vozidla poháňaného prevažne solárnymi článkami. Spomenuté sú technické ustanovenia dané medzinárodným organizátorom pretekov solárnych vozidiel. Uvažuje sa s viacerými možnosťami vyhotovenia, no výsledná podoba je konkrétna a zhodnotená ako tá najvhodnejšia. Pri vytváraní jednotlivých komponentov sa pracuje v programovom prostredí CATIA a v menšej miere, konkrétne pre návrh a výber rámovej konštrukcie sa využíva program ANSYS. Program ANSYS pracuje metódou MKP, ktorá je v práci z časti popísaná. Spomenuté sú aj isté výrobné procesy pri zhotovovaní reálneho modelu a teoretické popisy hlavných častí vozidla. Cieľom je však návrh elektrického vozidla, ktoré je predurčené na športové účely. Výsledkom práce je grafická dokumentácia jednotlivých hlavných častí vozidla a ich stručný popis.
Klíčová slova:
solárne články , rámová konštrukcia, elektromotor

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně