31. 10. 2020  23:47 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identifikačné číslo: 3691
Univerzitný e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty
     
Výučba          Publikácie     Vedené práce
     
Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Elektrické vozidlo so solárnymi článkami
Autor:
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ján Danko, PhD.
Oponent:
Ing. Martin Vančo
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Elektrické vozidlo so solárnymi článkami
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá návrhom elektrického vozidla poháňaného prevažne solárnymi článkami. Spomenuté sú technické ustanovenia dané medzinárodným organizátorom pretekov solárnych vozidiel. Uvažuje sa s viacerými možnosťami vyhotovenia, no výsledná podoba je konkrétna a zhodnotená ako tá najvhodnejšia. Pri vytváraní jednotlivých komponentov sa pracuje v programovom prostredí CATIA a v menšej miere, konkrétne pre návrh a výber rámovej konštrukcie sa využíva program ANSYS. Program ANSYS pracuje metódou MKP, ktorá je v práci z časti popísaná. Spomenuté sú aj isté výrobné procesy pri zhotovovaní reálneho modelu a teoretické popisy hlavných častí vozidla. Cieľom je však návrh elektrického vozidla, ktoré je predurčené na športové účely. Výsledkom práce je grafická dokumentácia jednotlivých hlavných častí vozidla a ich stručný popis.
Kľúčové slová:
solárne články , rámová konštrukcia, elektromotor

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene