Nov 22, 2019   4:17 p.m. Cecília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Trends of increasing active vehicle safety
Written by (author): Ing. Tomáš Kiripolský
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Eduard Rojko, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Trendy zvyšovania aktívnej bezpečnosti automobilov
Summary:Práca sa zameriava na aktívnu bezpečnosť automobilov a trendy zvyšovania aktívnej bezpečnosti. Práca je rozdelená na tri hlavné kapitoly. Prvá kapitola popisuje základné rozdelenie bezpečnosti automobilov na aktívnu, pasívnu a ekologickú bezpečnosť. Jednotlivé druhy bezpečnosti sú tu popísané a taktiež sú tu uvedené príklady bezpečnostných prvkov. Druhá kapitola uvádza rozdelenie aktívnej bezpečnosti na operačnú a kondičnú. Ku každej sú tu uvedené prvky, ktoré reprezentujú jednotlivé časti aktívnej bezpečnosti. Posledná časť práce sa venuje návrhu prvku aktívnej bezpečnosti, ktorý by sa mohol uplatniť v blízkej budúcnosti v automobilovom priemysle. Prvok je tu popísaný, sú tu uvedené časti z ktorých sa skladá a taktiež tu nájdeme aj schématický popis.
Key words:aktívna bezpečnosť, trendy, zvyšovanie bezpečnosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited