12. 11. 2019  2:51 Svätopluk
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identifikační číslo: 3691
Univerzitní e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Možnosti experimentálneho merania pružných prvkov automobilu
Autor: Ing. Jozef Jánoš
Pracoviště: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedoucí práce: Ing. Ján Danko, PhD.
Oponent:Ing. Eduard Rojko, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Možnosti experimentálneho merania pružných prvkov automobilu
Abstrakt:Cieľom mojej práce bolo vytvoriť metodiku merania na uľahčenie práce so strojom z hľadiska časovej náročnosti a aj z dôvodu zlepšenia kvality merania, na meracom stanovišti EDYZ 4, pre budúcich študentov našej fakulty. Bakalárska práca sa zaoberá pružením automobilov, jednotlivými prvkami pruženia a ich experimentálnym meraním. Úvodom sa zaoberám pružením a jeho jednotlivými časťami. Rovnako som sa zameral na viaceré druhy pružín, tlmičov a silentblokov. V ďalších kapitolách som sa zaoberal servisnými skúškami jednotlivých častí pruženia ako aj celého zavesenia. V praktickej časti bakalárskej práce som sa zameral na analýzu meracieho stanovišťa EDYZ 4 a jeho častí - vibračnej stolice a vysokotlakového čerpadla. Záznam silovej odozvy na budiaci signál bol uskutočnený v programe LabVIEW Signal Expres, jeho spracovanie a aj samotný model bol vytvorený v programe Matlab/Simulink. Najväčší dôraz som kládol na záver práce, v ktorom som sa venoval vytvoreniu metodiky merania pružných prvkov automobilu, keďže doposiaľ takáto metodika neexistovala.
Klíčová slova:pruženie automobilu, meracie stanovište EDYZ 4, pružina , tlmič, silentblok

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně