Jan 22, 2020   1:09 p.m. Zora
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Options of experimental measurement of vehicle suspension components
Written by (author): Ing. Jozef Jánoš
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Eduard Rojko, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti experimentálneho merania pružných prvkov automobilu
Summary:Cieľom mojej práce bolo vytvoriť metodiku merania na uľahčenie práce so strojom z hľadiska časovej náročnosti a aj z dôvodu zlepšenia kvality merania, na meracom stanovišti EDYZ 4, pre budúcich študentov našej fakulty. Bakalárska práca sa zaoberá pružením automobilov, jednotlivými prvkami pruženia a ich experimentálnym meraním. Úvodom sa zaoberám pružením a jeho jednotlivými časťami. Rovnako som sa zameral na viaceré druhy pružín, tlmičov a silentblokov. V ďalších kapitolách som sa zaoberal servisnými skúškami jednotlivých častí pruženia ako aj celého zavesenia. V praktickej časti bakalárskej práce som sa zameral na analýzu meracieho stanovišťa EDYZ 4 a jeho častí - vibračnej stolice a vysokotlakového čerpadla. Záznam silovej odozvy na budiaci signál bol uskutočnený v programe LabVIEW Signal Expres, jeho spracovanie a aj samotný model bol vytvorený v programe Matlab/Simulink. Najväčší dôraz som kládol na záver práce, v ktorom som sa venoval vytvoreniu metodiky merania pružných prvkov automobilu, keďže doposiaľ takáto metodika neexistovala.
Key words:pruženie automobilu, meracie stanovište EDYZ 4, pružina , tlmič, silentblok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited