Nov 15, 2019   4:50 p.m. Leopold
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Vertical vibration and its effect on comfort and safety of motor vehicle
Written by (author): Ing. Adam Bastl
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Martin Vančo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zvislé kmitanie a jeho vplyv na pohodlie a bezpečnosť motorového vozidla
Summary:V tejto práci je objasnená hlavná norma, na základe ktorej sme popisovali aj vyhodnocovali zvislý pohyb vozidla. Ďalej sme si rozobrali dôležité parametre, ktoré vplývajú viac či menej na zvislý pohyb z hľadiska pohodlia a bezpečnosti jazdy. Celé modelovanie vozidla prebieha v softvéri MSC Adams na vozovkách reprezentujúcich diaľnicu a drsný betón. Výsledkom je zvislé zrýchlenie odpružených častí, ktoré sme sa snažili následne znížiť odpružením sedadla. Pri vyhodnotení nás zaujímala absolútna hodnota zrýchlenia z hľadiska pohodlia jazdy a absolútna hodnota normálovej sily na riadených kolesách z hľadiska bezpečnosti jazdy tak, aby sme si mohli reálne predstaviť správanie sa vozidla aj cestujúcich pri jazde v dopravných prostriedkoch.
Key words:automobil, kmitanie , pohodlie, bezpečnosť

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited