Dec 9, 2019   11:03 p.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Designing of measuring device for vehicles suspension.
Written by (author): Ing. Andrej Beňa
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Martin Vančo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh skúšobného zariadenia pruženia motorového vozidla
Summary:V mojej diplomovej práci budem riešiť problematiku meracích zariadení častí pruženia automobilov. Spravím stručný prehľad diagnostických zariadení používaných v dnešnej dome, či už na servisnej úrovni alebo výrobnej. Popíšem základné princípy fungovania jednotlivých metód merania častí podvozkov a zhodnotím klady a zápory týchto metód. V ďalšej časti diplomovej práce navrhnem vlastné zariadenie na meranie častí podvozkov automobilu na konkrétnom type nápravy nezávislého zavesenia, čo v tomto prípade bude náprava lichobeznikova pre osobný automobil. Popíšem princíp fungovania zariadenia, popíšem jednotlivé časti mechanizmu, použité materiály a spôsob výroby pre danú súčiastku. V závere práce vyhotovím zostavný výkres môjho zariadenia a tak isto aj výrobné výkresy konkrétnych súčiastok mechanizmu.
Key words:Pruženie automobilu, Meracie zariadenie, Diagnostika pruženia

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited