12. 12. 2019  7:46 Otília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identifikačné číslo: 3691
Univerzitný e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh skúšobného zariadenia pruženia motorového vozidla
Autor: Ing. Andrej Beňa
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ján Danko, PhD.
Oponent:Ing. Martin Vančo
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh skúšobného zariadenia pruženia motorového vozidla
Abstrakt:V mojej diplomovej práci budem riešiť problematiku meracích zariadení častí pruženia automobilov. Spravím stručný prehľad diagnostických zariadení používaných v dnešnej dome, či už na servisnej úrovni alebo výrobnej. Popíšem základné princípy fungovania jednotlivých metód merania častí podvozkov a zhodnotím klady a zápory týchto metód. V ďalšej časti diplomovej práce navrhnem vlastné zariadenie na meranie častí podvozkov automobilu na konkrétnom type nápravy nezávislého zavesenia, čo v tomto prípade bude náprava lichobeznikova pre osobný automobil. Popíšem princíp fungovania zariadenia, popíšem jednotlivé časti mechanizmu, použité materiály a spôsob výroby pre danú súčiastku. V závere práce vyhotovím zostavný výkres môjho zariadenia a tak isto aj výrobné výkresy konkrétnych súčiastok mechanizmu.
Kľúčové slová:Pruženie automobilu, Meracie zariadenie, Diagnostika pruženia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene