Nov 12, 2019   1:58 a.m. Svätopluk
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Application hydraulic lift facilities for installation basic platform motor-car to bodywork.
Written by (author): Ing. Daniel Dávid
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Martin Vančo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh hydraulického zdvižného zariadenia pre montáž základnej platformy automobilu do karosérie
Summary:Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou návrhu hydraulického zdvižného zariadenia pre montáž základnej platformy automobilu do karosérie.Hydraulický zdvižný podvozok bude umožňovať manipuláciu so základnou platformou osadenou jednotlivými komponentami pred,aj počas montáže do karosérie automobilu.Technologické zariadenie bude pozostávať z pevného rámu,pohybujúceho sa po koľajovej dráhe a základného rámu,zdvíhajúceho základnú platformu do karosérie.Pri návrhu zariadenia som vychádzal z analýzy pracovných úkonov,ich časovej a manipulačnej náročnosti spojenej s konečnou montážou prototypov automobilov.Konštrukčný návrh zariadenia vychádza z rozmerov prepravovanej základnej platformy automobilu,na základe ktorých som zvolil funkčné parametre zariadenia.Navrhnuté parametre konštrukcie a použitých agregátov som následne skontroloval funkčnými výpočtami,čím som overil vhodnosť ich použitia.V závere práce som navrhol vhodné technologické a preberacie skúšky zariadenia,ktorými sa overí spolahlivosť a funkčnosť hydraulického zdvižného podvozku.
Key words:zaťaženie, hydraulický agregát, základná platforma, hydraulické zdvižné zariadenia, teleskopický hydraulický válec, nosnik, pojazd, analógové riadenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited