Nov 21, 2019   8:48 a.m. Elvíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Electric vehicle for city
Written by (author): Ing. Michal Šlauka, PhD.
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Elektrický dopravný prostriedok pre mestá
Summary:Táto práca sa zaoberá návrhom hnacieho mechanizmu pre mestské elektrické vozidlo. Prvá kapitola popisuje uplatnenie elektrického pohonu a o jeho výhody, na konci kapitoly je porovnanie vozidla s elektromotorom s vozidlom so spaľovacím motorom. V ďalšej kapitole je vytvorená analýza a porovnanie súčasného trhu mestských elektromobilov. Tretia kapitola popisuje základné komponenty a usporiadanie hnacieho mechanizmu. Posledná kapitola sa venuje návrhu hnacieho mechanizmu, na základe jazdných výkonov a spotreby určenej pomocou Európskeho jazdného cyklu ECE 15. Na konci kapitoly sa nachádza návrh umiestnenia jednotlivých súčastí hnacieho mechanizmu. Súčasťou práce je aj výkresová dokumentácia hnacieho mechanizmu vyhotovená v programe CATIA V5.
Key words:mestské vozidlo, hnací mechanizmus, elektromobil

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited