Nov 21, 2019   8:37 a.m. Elvíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:SMALL URBAN ELECTROMOBILE
Written by (author): Ing. Martin Crkoň
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Martin Vančo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Malý mestský nákladný elektromobil
Summary:Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom hnacieho mechanizmu malého mestského nákladného automobilu na elektrický pohon. V úvode sa zaoberám analýzou koncepcií hnacích mechanizmov u súčasne používaných malých mestských nákladných elektromobilov. Na základe tejto analýzy navrhujem základné predpoklady, ktoré by malo vozidlo spĺňať. Následne vykonávam potrebné výpočty. Získané výsledky využívam pri výbere komponentov, ktoré pozostávajú z výberu elektromotora s prevodovkou, inventora, DC konvertora, nabíjačky, trakčných batérií a výberu riadiacej jednotky. Práca sa taktiež zaoberá výpočtom kapacity trakčnej batérie podľa európskeho jazdného cyklu. Súčasťou práce je priložená výkresová dokumentácia návrhu uloženia hnacieho mechanizmu a batérií.
Key words:hnací mechanizmus, elektromobil, návrh, elektromotor, invertor, batéria

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited