Dec 14, 2019   6:14 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Unmanned ground vehicle
Written by (author): Ing. Matej Madleňák
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Madarás, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezposádkové terénne vozidlo
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá koncepčným návrhom bezposádkového terénneho vozidla. V prvej časti práce som urobil analýzu trhu týchto vozidiel a podrobnejšie popísal rozdelenie bezposádkových terénnych vozidiel. Z analýzy som postupoval k vlastnému návrhu konceptu vozidla. Navrhovaný koncept vozidla používa platformu Tomcar TM5. Voľba komponentov pre hnací mechanizmus vyplýva z výpočtov jazdných odporov vozidla. Ďalej nasleduje voľba batérií, generátora a spaľovacieho motora. Súčasťou práce je aj výkres zostavy konceptu hnacieho mechanizmu nápravy vozidla vyhotovený v pracovnom prostredí programu CATIA V5.
Key words:bezposádkové terénne vozidlo, podvozok, hnací mechanizmus, hybrid

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited