Nov 14, 2019   5:43 p.m. Irma
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The proposal of powertrain for vehicle Škoda e-car KITE
Written by (author): Ing. Rastislav Radoš, PhD.
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Martin Bugár, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh hnacej sústavy vozidla Škoda E-Car KITE
Summary:Diplomová práca sa zaoberá návrhom hnacieho mechanizmu prototypu elektromobilu Škoda e-car KITE. V úvodnej časti je popísaná analýza jednotlivých súčasných elektromobilov. Návrh hnacieho mechanizmu pozostáva z výberu vhodnej koncepcie usporiadania pohonnej jednotky. Voľba komponentov ako elektromotor a rozvodovka vychádza z určenia veľkosti jazdných odporov vozidla. Nasleduje voľba batérií a ich konštrukčné uloženie do batery boxov. Súčasťou práce je aj počítačová simulácia pre určenie dojazdu vozidla a zrýchlenia na maximálnu rýchlosť. V závere práce je popísaný konštrukčný návrh hnacieho mechanizmu, ktorý je vypracovaný v pracovnom prostredí programu CATIA V5. Výsledkom je výkresová dokumentácia.
Key words:elektromobil, elektromotor, batérie, prevodovka, dojazd

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited