19. 11. 2019  15:51 Alžbeta
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identifikační číslo: 3691
Univerzitní e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Metódy bezdemontážneho zisťovania účinku tlmenia osobných automobilov a ich vhodnosti pre praktickú aplikáciu
Autor: Ing. Martin Štibora
Pracoviště: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedoucí práce: Ing. Ján Danko, PhD.
Oponent:Ing. Martin Bugár, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Metódy bezdemontážneho zisťovania účinku tlmenia osobných automobilov a ich vhodnosti pre praktickú aplikáciu
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je overiť účinnosť a vhodnosť pre praktickú aplikáciu používaných metód Boge, Eusama a Theta, bezdemontážneho zisťovania účinku tlmenia osobných automobilov. Na základe experimentu používaných metód súčasných zariadení na testovanie tlmičov (bezdemontážne) a porovnaním výsledkov praktických meraní posúdiť ich vhodnosť pri výkone technických kontrol. V prvej časti diplomovej práce je teoreticky rozobratá problematika odpruženia osobného vozidla a rozbor vplyvu nedostatočného účinku tlmičov pruženia na jazdné vlastnosti vozidla. Ďalej sú za použitia odbornej literatúry definované metódy (bezdemontážne) využívané na zisťovanie účinku tlmenia. V praktickej časti diplomovej práce na základe vykonania praktických meraní na vozidlách s použitím vybraných zariadení a vzájomným porovnaním výsledkov ich spoľahlivosti posúdenia účinku tlmenia zisťujeme vhodnosť pri výkone technických kontrol. Záverom odporúčame optimálnu metódu kontroly účinku tlmenia pruženia a návrh postupu pri výkone technických kontrol s hodnotením chýb a kompatibilnými so smernicou 2009/40/ES, jej novelizáciou 2010/48/EÚ a odporúčaním 2010/378/EÚ.
Klíčová slova:metóda Eusama, metóda Boge, tester tlmenia, tlmič, tlmiče pruženia, matematicky model pruženia, metóda Theta

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně