Nov 17, 2019   7:50 a.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Methods of detection without-removing the effect of damping passenger cars and their suitability for practical application
Written by (author): Ing. Martin Štibora
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Martin Bugár, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Metódy bezdemontážneho zisťovania účinku tlmenia osobných automobilov a ich vhodnosti pre praktickú aplikáciu
Summary:Cieľom diplomovej práce je overiť účinnosť a vhodnosť pre praktickú aplikáciu používaných metód Boge, Eusama a Theta, bezdemontážneho zisťovania účinku tlmenia osobných automobilov. Na základe experimentu používaných metód súčasných zariadení na testovanie tlmičov (bezdemontážne) a porovnaním výsledkov praktických meraní posúdiť ich vhodnosť pri výkone technických kontrol. V prvej časti diplomovej práce je teoreticky rozobratá problematika odpruženia osobného vozidla a rozbor vplyvu nedostatočného účinku tlmičov pruženia na jazdné vlastnosti vozidla. Ďalej sú za použitia odbornej literatúry definované metódy (bezdemontážne) využívané na zisťovanie účinku tlmenia. V praktickej časti diplomovej práce na základe vykonania praktických meraní na vozidlách s použitím vybraných zariadení a vzájomným porovnaním výsledkov ich spoľahlivosti posúdenia účinku tlmenia zisťujeme vhodnosť pri výkone technických kontrol. Záverom odporúčame optimálnu metódu kontroly účinku tlmenia pruženia a návrh postupu pri výkone technických kontrol s hodnotením chýb a kompatibilnými so smernicou 2009/40/ES, jej novelizáciou 2010/48/EÚ a odporúčaním 2010/378/EÚ.
Key words:metóda Eusama, metóda Boge, tester tlmenia, tlmič, tlmiče pruženia, matematicky model pruženia, metóda Theta

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited