Apr 6, 2020   3:10 p.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Possibilities of increasing driving security in vehicles by their autonomy
Written by (author): Ing. Matej Budovec
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Milesich, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti zvyšovania bezpečnosti jazdy automobilou autonómnosťou
Summary:V bakalárskej práci sú opísané asistenčné systémy vodiča podporujúce autonómnu jazdu. Cieľom nahrádzania činnosti vodiča v určitých dopravných situáciách je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. Práca sa v prvej časti venuje rozdeleniu bezpečnosti motorových vozidiel ako aj asistenčných systémov. V hlavnej časti sú opísané snímacie zariadenia a jednotlivé asistenčné systémy prispievajúce k autonómnosti vozidiel. Záver práce sa zaoberá analýzou súčasných konceptov autonómnych automobilov i návrhom bezpečnostných prvkov vozidla schopného samostatnej jazdy.
Key words:asistenčné systémy, senzory, autonómne vozidlo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited