12. 12. 2019  7:38 Otília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identifikačné číslo: 3691
Univerzitný e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Koncepčný návrh elektrického pohonu malého motocykla
Autor: Ing. Frederik Kováč
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ján Danko, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Milesich, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Koncepčný návrh elektrického pohonu malého motocykla
Abstrakt:Cieľom tejto bakalárskej práce je koncepčný návrh elektrického pohonu malého motocykla. Úvod obsahuje rozdelenie častí práce, súčasný stav malých elektrických motocyklov a využite elektrického pohonu. Pohon motocykla je zabezpečený elektromotorom priamo v zadnom kolese. Prúd potrebný na chod elektromotora bude dodávaný prostredníctvom akumulátora uloženého pod sedadlom jazdca. Ďalej je v práci navrhnutá koncepcia motocykla aj s potrebnými výpočtami na určenie základných parametrov motocykla. Práca obsahuje aj výkresovú dokumentáciu navrhnutých častí elektrického pohonu.
Kľúčové slová:elektrický skúter, elektrický pohon, elektrický motor, akumulátor, riadiaca jednotka, jazdné odpory

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene