Jul 20, 2019   7:26 a.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Júlia Kurnátová, PhD.
Identification number: 36946
University e-mail: qkurnatova [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Scheduling promotion of production terms according to changes in customers' requests
Written by (author): Ing. Júlia Kurnátová, PhD.
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Róbert Pauliček, PhD.
Opponent:Ing. Anna Juráková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Podpora plánovania výrobných termínov vzhľadom na meniace sa požiadavky zákazníkov
Summary:KURNÁTOVÁ, Júlia: Podpora plánovania výrobných termínov vzhľadom na meniace sa požiadavky zákazníkov [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Matriálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky.- Školiteľ: Ing. Róbert Pauliček. -- Trnava : MtF STU, 2009. 43 s. Kľúčové slová: databáza, Delphi, MS SQL Server, jazyk SQL, MS Office Excel, export, tlač. Práca sa zaoberá rozšírením o tlačovú aplikáciu a implementáciu celej aplikácie pre firmu Pastorkalt a.s., ktorá sa zaoberá výrobou chladiacich pultov a príslušenstva. V prvej časti sa zaoberám problematikou teórie databázových systémov, jazyku SQL a programu MS SQL Server. Druhá časť sa venuje analýze rozpracovanej aplikácie. Tretia je venovaná návrhu úpravy existujúcej časti a doplnenie tlačovej časti aplikácie. Posledná a to štvrtá časť sa venuje vytvoreniu funkčnej aplikácie a implementácie vo firme Pastorkalt a.s.
Key words:databáza, Delphi, MS SQL Server, tlač, jazyk SQL, MS Office Excel, export


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited