Jul 23, 2019   1:26 p.m. Oľga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Júlia Kurnátová, PhD.
Identification number: 36946
University e-mail: qkurnatova [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Review of strategies in production management
Written by (author): Ing. Júlia Kurnátová, PhD.
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Miriam Iringová, PhD.
Opponent:prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hodnotenie stratégií riadenia výrobného systému
Summary:Práca sa zaoberá hodnotením rôznych scenárov stratégií riadenia pre montážny výrobný systém. Prvá časť sa zaoberá problematikou teórie výrobného systému a stratégií riadenia. Druhá časť sa venuje konceptuálnemu modelu daného výrobného systému. Tretia je venovaná transformácií montážneho modelu výrobného systému s rôznym materiálovým tokom a flexibilnou dopravou do programu Witness od firmy Lanner Group. Štvrtá časť sa zaoberá návrhom scenárov pre rozličné druhy stratégií riadenia. Piata časť je venovaná realizácií jednotlivých scenárov stratégií riadenia pre minimalizáciu celkových nákladov, nákladov na jeden kus výrobku a priemerných časov jednotlivých druhov výrobkov, a následne aj maximalizáciou celkovej produkcie a produkcie jednotlivých typov súčiastok. Posledná časť sa zaoberá spracovaním syntézy poznatkov o riadení daného výrobného systému.
Key words:výrobný systém, stratégia riadenia, minimálny priemerný čas, Witness, maximálna produkcia, minimálne náklady

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited