12. 7. 2020  8:57 Nina
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Katarína Gécová, PhD.
Identifikační číslo: 369
Univerzitní e-mail: katarina.gecova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

     
Absolvent          Závěrečná práce     
     
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Vzťah človek - dom - strom
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Vzťah človek - dom - strom
Abstrakt:
Dizertačná práca pojednáva o vzťahoch človek--dom--strom v urbanizovanom prostredí zo všestranného hľadiska a polyfunkčného využitia. Z hľadiska študijného odboru urbanizmus si práca kladie za cieľ formulovať vzťah : - Strom a objekt - dom , budova - Strom v priestore - ulica, park, námestie, nástupný priestor, vnútroblok, a pod. Práca sa snaží overiť a poukázať na príkladoch z domova a zo zahraničia, integráciu stromu v urbanizovanom prostredí. Dôraz kladie na spôsob použitia drevín, početnosť domácich a introdukovaných drevín, ktoré je možné použiť v rôznych typoch prostredia. S ohľadom na rôznorodosť problematiky, práca sa zaoberá problematikou vzťahu dom - strom, vo verejnom a v súkromnom prostredí. Teoretická časť je zameraná na definície, pojmy a význam širších súvislostí skúmanej problematiky, teoretické východiská z hľadiska historického vývoja vzťahu prírody, domu, stromu a človeka -- ktorý jednotlivé zmeny v prírode a v krajine pretvára, mení a formuje meniace sa vzťahy. Analyzuje filozofické nazeranie na prírodu z hľadiska historického vývoja, základné princípy vzťahu človek -- dom -- strom v urbanizovanom prostredí. Práca je prínosom v oblasti tvorby verejného a súkromného obytného prostredia. Overenie metodík bolo realizované na vlastnej tvorbe, ako aj na príkladoch zo zahraničia. Výsledkom práce je zhodnotenie vzťahu stromu k urbanizovanému (verejnému a súkromnému) prostrediu, posúdenie uplatnenia stromov, ako ich vníma človek a ako sa o nich uvádza v literatúre.
Klíčová slova:
urbanizované prostredie, funkcia zelene, strom, vzťah, okrasná záhrada

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně