Jan 24, 2020   6:09 a.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miloš Slivanský, PhD.
Identification number: 3702
University e-mail: milos.slivansky [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Steel and Timber Structures (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Cable swimming pool roof static assessment
Slivanský, Miloš -- Sandanus, Jaroslav
Statický posudok lanovej strešnej konštrukcie plavárne. In PLATKO, P. 44. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií. Košice: Technická univerzita Košice, 2019, p. 155--162. ISBN 978-80-553-3388-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
2.Diagnostic inspection of the structure - tools of safety increasing and reducing operating expenses
Sandanus, Jaroslav -- Slivanský, Miloš
Diagnostická prehliadka konštrukcie - nástroj na zvýšenie bezpečnosti a zníženie prevádzkových nákladov. In MACEK, L. Voda 4.0 ve prospěch infrastruktury. Výstavba, provoz a životnost vodovodů a kanalizací :. 1st ed. Praha : Aquion, 2019, p. 57--62. ISBN 978-80-907534-0-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
3.Diagnostics and refurbishement of T18 gym
Sandanus, Jaroslav -- Slivanský, Miloš -- Sógel, Kristián
Diagnostika a sanácia telocviční T18. In KYSEĽ, J. Statika stavieb 2019. Trnava: Spolok statikov Slovenska, 2019, p. 165--169. ISBN 978-80-89655-13-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
4.Extending the service life of the wooden load-bearing structure of forty-year sports halls
Sandanus, Jaroslav -- Slivanský, Miloš -- Sógel, Kristián
Predĺženie životnosti drevenej nosnej konštrukcie štyridsaťročných športových hál. Materiály pro stavbu, 25. p. 48--51.
articles in magazines2019Details
5.Lifetime extension of hall buildings
Sandanus, Jaroslav -- Slivanský, Miloš -- Sógel, Kristián
Predĺženie životnosti halových stavieb. In Dřevostavby 2019. Volyně: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně, 2019, p. 41--46. ISBN 978-80-86837-93-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
6.Winter stadium Spisska Nova Ves
Staňa, Filip -- Slivanský, Miloš
Zimný štadión v Spišskej Novej Vsi. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.