Jan 26, 2020   1:20 a.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miloš Slivanský, PhD.
Identification number: 3702
University e-mail: milos.slivansky [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Steel and Timber Structures (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:EXPERIMENTAL AND THEORETICAL VERIFICATION OF THE GLASS BEAMS RESISTANCE
Written by (author): Ing. Miloš Slivanský, PhD.
Department: Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD.
Opponent 2:Ing. Martina Eliášová, PhD.
Opponent 3:doc. Ing. Marcela Karmazínová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:EXPERIMENTÁLNE A TEORETICKÉ OVEROVANIE ODOLNOSTI SKLENÝCH NOSNÍKOV
Summary:Riešenie konštrukčného systému zahŕňa široké spektrum rôznorodých kritérií a požiadaviek, ktoré musí realizovaný projekt počas celej doby plánovanej životnosti spĺňať. Ide hlavne o zabezpečenie jeho funkčnosti, spoľahlivosti, trvanlivosti, primeranej hospodárnosti a estetického výrazu. Zároveň je dôležité dodržanie požiadaviek hygieny vnútorného prostredia, ochrany prírody a zdravia užívateľov. Využívanie skla ako stavebného materiálu sa spopularizovalo len v nedávnej minulosti. Hlavným dôvodom je pokrok v technológii výroby skla a zvýšení kvality vyrábaného materiálu. V súčasnosti sklo často tvorí vlastný konštrukčný systém, ktorý nielen výrazne ovplyvňuje pohodu vnútorného prostredia a architektonický výraz budovy, ale musí tiež odolávať rozmanitému spektru zaťažení a namáhaní. Navrhovanie nosných prvkov a konštrukcií vyžaduje podrobné znalosti mechanických vlastností materiálu. Počas histórie navrhovania sklených prvkov vzniklo niekoľko inžinierskych prístupov, ktorými je možné popísať pôsobenie skla ako konštrukčného materiálu. Niektoré z týchto metód sú využívané nielen pri návrhu sklených prvkov, ale tiež prvkov vyhotovených z iných materiálov bežne používaných v stavebníctve (oceľ, hliník, betón, železobetón a drevo). Pri porovnaní skla s týmito materiálmi je však oblasť navrhovania sklených konštrukcií nedostatočne preskúmaná a rozpracovaná. Intenzívny teoretický a experimentálny výskum je preto dôležitým predpokladom pre zabezpečenie spoľahlivosti a efektívnosti moderných sklených konštrukčných prvkov a stavebných systémov. Sklo sa správa pri zaťažení takmer úplne elasticky. Nevykazuje žiadne plastické rezervy a vo väčšine prípadov sú pre návrh sklených prvkov rozhodujúce koncentrácie napätí, ktoré vznikajú v okolí trhlín, škrabancov alebo rýh na povrchu sklených prvkov. Prudký nárast rozsahu a množstva trhlín vedie ku krehkému lomu skleného prvku. Náhle porušenie nosného prvku je veľmi nebezpečné, pretože poruchu prvku nie je možné predvídať. Súčasťou návrhu sklených konštrukcií preto musia byť aj podmienky zabezpečenia zvyškovej odolnosti porušeného skleného prvku. Predložená práca sa zaoberá problematikou poznania základných mechanických vlastností skla ako konštrukčného materiálu a aplikáciou získaných vedomostí pri reálnom návrhu nosných prvkov. Hlavným cieľom práce je skúmanie odolnosti nosníkov z vrstveného plaveného a kaleného skla z pohľadu zvýšenia odolnosti s využitím spolupôsobenia skla s oceľovými prvkami a tiež z pohľadu zabezpečenia zvyškovej odolnosti porušeného skleného prvku. Ťažiskom práce je predovšetkým zrealizovaný experimentálny výskum a výsledky získané na základe zostavených výpočtových modelov. Spracovaný experimentálny výskum čiastočne nadväzuje na práce uskutočnené v zahraničí.
Key words:sklo, nosník, vystužovanie, oceľ

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited