Jun 26, 2019   10:53 a.m. Adriána
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Pavol Bisták, PhD.
Identification number: 3708
University e-mail: pavol.bistak [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Automotive Mechatronics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. David Abrhan
Vizualizácia dynamických systémov s podporou Web-technológií
May 2016Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. David Abrhan
Vizualizácia dynamických systémov s podporou Web-technológií
May 2015Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ladislav Ács
Multimediálny kurz "Spracovanie videa" a jeho implementácia do systému Moodle
May 2010Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marian Ajpek
Multimediálny kurz "Tvorba interaktívneho videa v Adobe Captivate"
May 2010Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Bača
Vizualizácia vzdialených údajov s využitím programu Macromedia Flash
May 2007Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Baršovský
Analýza vlastností e-vzdelávania 2.0 a jeho uplatnenie v praxi
May 2009Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Bednarčík
Tvorba modulu "Grafická vizualizácia" pre systém e-vzdelávania Moodle
May 2007Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Blaschke
Analýza výmeny dát medzi aplikáciami v prostredí Windows a jej využitie pre tvorbu klient-server aplikácií
May 2009Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tibor Borka
Aplikácia typu klient-server pre virtuálne laboratórium s využitím platformy .NET.
May 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Cerva
Tvorba modulu „Správa virtuálneho laboratória“ pre systém e-vzdelávania Moodle
May 2009Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Krištof Cséfalvay
Building a laboratory mechatronic system based on Arduino
May 2018Displaying the final thesis
12.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Krištof Cséfalvay
Design, simulation and implementation of the IIoT (Industrial Internet of Things)
January 2020Displaying the final thesis
13.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Ján Csontos
Analýza systému Moodle pre účely mobilného vzdelávania (m-Learning)
May 2010Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Csontos
Analýza systému Moodle pre účely mobilného vzdelávania (m-Learning)
May 2010Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Csontos
Využitie mobilných zariadení v aplikáciách pre vzdialené laboratóriá
May 2012Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Čambor
Aplikácia SCADA/HMI pre technológiu riadenú PLC
May 2008Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Romana Čápková
Dopredné riadenie hydraulického systému s dvomi nádržami
May 2015Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Romana Čápková
Virtuálne a vzdialené laboratórium pre riadenie hydraulickej sústavy vytvorené v prostredí Matlab
May 2017Displaying the final thesis
19.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Boris Čapkovič
Exploration robot with remote control using web application
May 2019Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Červený
Mobilný klient pre účely virtuálneho laboratória využívajúci Web rozhranie
May 2014Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Dičér
Building mobile application wit the use of React Native
May 2019Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Džalai
Multimediálny kurz "Tvorba Java apletov pre účely animácie"
May 2010Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Farkaš
Tvorba klient-server aplikácie v jazyku Java pre účely virtuálneho laboratória
May 2009Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Farkaš
Vzdialené laboratórium riadenia reálnych systémov využívajúce technológie Matlab a Java
May 2011Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Folvarčík
Aplikácia klient-server pre vzdialené riadenie reálnych systémov v jazyku Java
May 2008Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Folvarčík
Rozšírenie aplikácie klient-server pre vzdialené riadenie reálnych systémov v jazyku Java
May 2010Displaying the final thesis
27.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Matej Furmánek
Measurement of muscular activity on the Arduino platform and its use to control the application
January 2020Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivan Goban
Multimediálny kurz "Prúdové médiá (audio a videostreaming) v e-vzdelávaní"
May 2010Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Griač
Riadenie hydraulického systému
May 2012Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Guldán
Sieťové riadenie hydraulického systému
May 2012Displaying the final thesis
31.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Ľubomír Halač
Autonomous vehicle in virtual world
January 2020Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Hanula
Automatizovaný systém návrhu vizuálnej reprezentácie kurzov v Moodle
May 2010Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Hanula
Tvorba modulu "Návrh šablón" pre systém e-vzdelávania Moodle
June 2008Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavel Hanuska
Measurement of static and dynamic characteristics of electrical circuits using Arduino
May 2019Displaying the final thesis
35.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Daniel Hanzlík
Oscillatory mechatronic system based on Arduino
May 2019Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miroslav Havran
Tvorba bohatej internetovej aplikácie (RIA) pre účely administrácie a rezervácie virtuálneho laboratória
May 2009Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Herda
Natívny mobilný klient pre účely virtuálneho laboratória
May 2014Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Hoblík
Virtuálne laboratórium založené na technológii Node.js implementované do Moodle
May 2017Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Hudoba
Tvorba elektronického systému e-vzdelávania s využitím objektovo orientovaného programovania
December 2008Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Charvát
Porovnanie riadenia na strane servera s riadením na strane klienta pre účely vzdialeného laboratória
May 2013Displaying the final thesis
41.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Filip Chudiak
Creation of simple mechatronic system representing manipulator
May 2019Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Milan Jakubec
Universal client application for virtual laboratories
May 2018Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Jakúbek
Využitie moderných Web-technológií pre vizualizáciu dynamických systémov
May 2015Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Jáno
Využitie mikrofónových poli pri rozpoznávaní reči v rozhraní stroj človek
May 2008Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Jurina
Dynamic image processing for hydraulic system monitoring and control
May 2018Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Jurina
Využitie nových vlastností Easy Java Simulations pre tvorbu virtuálnych laboratórií
May 2016Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Kadlec
Tvorba modelov dynamických systémov v 3D a ich vizualizácia
May 2010Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Kalata
Vizualizácia algoritmov saturovaného riadenia so zadávaním pólov vo fázovom priestore
May 2010Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Kalata
Využitie prídavných modulov systému Moodle pre účely videokonferencií
May 2008Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Roman Karabáš
Autorizovaný prístup do virtuálneho laboratória zo systému Moodle
May 2010Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Győző Karácsony
Control of Data-Driven Mechatronic Systems
May 2018Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Győző Karácsony
Zdokonalenie rezervačného systému v Moodle a jeho prepojenie s rôznymi virtuálnymi laboratóriami
May 2016Displaying the final thesis
53.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Lukáš Karcol
Modeling and Simulation of Distributed Control System on TTEthernet Base
January 2020Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Képešiová
Tvorba webových aplikácií so zameraním na vývoj v oblasti front-end-u
May 2017Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Kertýs
Virtual Laboratory Based on Java and Android Platform
May 2018Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Kollár
Modul pre virtuálne a vzdialené laboratória v systéme Moodle
May 2017Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Košút
On-Board Computer in the Form of Mobile Application
May 2018Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Kováčik
Web Application for Control of Jalousies as Part of a Smart Home
May 2018Displaying the final thesis
59.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Gabriel Križan
Design, simulation and implementation of the IIoT (Industrial Internet of Things)
January 2020Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Slavomír Kubačka
Aplikácia typu klient pre riadenie reálneho systému formou teleexperimentu
May 2007Displaying the final thesis
61.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Róbert Kučerák
Zdokonalenie klient-server aplikácie pre účely vzdialeného laboratória s využitím Matlab-u
May 2015Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Roman Kučera
Tvorba bohatej internetovej aplikácie (RIA) pre účely modelovania a simulácie vo virtuálnom laboratóriu
May 2010Displaying the final thesis
63.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Matej Kuchta
Tvorba modulu "Zadanie s výberom" pre systém e-vzdelávania MOODLE
May 2010Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Kundrát
Aplikácia pre virtuálne laboratórium využívajúca Java Matlab Interface
May 2014Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Robert Kurcz
Vizualizácia dynamických systémov v moderných internetových prehliadačoch
May 2012Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Kurťák
Tvorba modulu virtuálneho laboratória pre systém Moodle
May 2017Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Kusý
Riadenie reálneho systému v prostredí Internetu
May 2013Displaying the final thesis
68.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Daniel Melo
Vehicle Convoy Modeling and Control
May 2020Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Mihálik
Tvorba aplikácie klient-server pre účely virtuálneho laboratória a jej implementácia do systému Moodle
June 2008Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Michalica
Vizualizácia vzdialených údajov s využitím jazyka VRML
May 2007Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Miklo
Úprava programového vybavenia pre automatizovanú linku 1073
May 2007Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Miklo
Zdokonalený návrh a implementácia algoritmov pre podmienkami riadené plánovanie výroby v textilnom priemysle
May 2009Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Miklošová
Multimediálny kurz "Spracovanie obrazu" a jeho implementácia do systému Moodle - časť vektorová grafika
June 2008Displaying the final thesis
74.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Pavel Miškovic
Improvement of the Arduino-based wind power plant model
January 2020Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Mucha
Multimediálny kurz "Spracovanie obrazu" a jeho implementácia do systému Moodle - časť rastrová grafika
May 2010Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Nemček
Digitálne štúdio pre online vysielanie a záznam prednášok
May 2011Displaying the final thesis
77.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Daniel Nováčik
Tvorba klient-server aplikácie pre účely virtuálneho laboratória
May 2011Displaying the final thesis
78.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jakub Novák
Mobilná aplikácia pre vizualizáciu meraných signálov
May 2017Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Ondrejkovič
Modul pre virtuálne a vzdialené laboratória v systéme Moodle
May 2015Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Igor Packo
Moderná webová aplikácia pre správu skladov dreva
May 2016Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Plesnivý
Analýza prúdových médií a ich implementácia do systémov e-vzdelávania
May 2012Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Plesnivý
Implementácia videa a videokonferenčných služieb do systémov riadenia výučby (LMS)
May 2010Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Polačik
Realizácia virtuálneho laboratória pomocou technológie PHP
May 2016Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Popelka
Konštrukcia vlastnej IP kamery pre monitorovanie a riadenie vo vzdialených laboratóriách
May 2012Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Popelka
Využitie IP kamery na monitorovanie vzdialených laboratórií
May 2010Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Priganc
Automation of bank software testing system
May 2018Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Richard Ripcsu
Využitie moderných Web technológií pre vizualizáciu dynamických systémov
May 2017Displaying the final thesis
88.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Martin Rusnák
Modification of the hydraulic system of coupled tanks and its Arduino based control
January 2020Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Sedláček
Multimediálny kurz "Sieťové programovanie v jazyku Java"
May 2010Displaying the final thesis
90.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Róbert Setnička
Univerzálny administračný modul pre virtuálne a vzdialené laboratóriá v systéme Moodle
May 2017Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Schmidt
Využitie vizuálneho meracieho kanálu pre monitorovanie a riadenie hydraulického trojhladinového systému
May 2017Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Robert Schochmann
Spracovanie a analýza videoobrazu v reálnom čase pre riadenie mobilného robotického systému
May 2014Displaying the final thesis
93.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Zdenko Skalicky
Web Application for Visualization and Control of a Three-Level Hydraulic System in JavaScript
May 2018Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erich Stark
Tvorba virtuálneho laboratória s využitím JavaScript-u na strane servera
May 2016Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Šamšon
Analýza a porovnanie technológií Java a PHP pre účely tvorby virtuálnych laboratórií
May 2016Displaying the final thesis
96.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Juraj Špindor
Web application for measuring work performance
May 2019Displaying the final thesis
97.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Martin Tomaškovič
Analysis of road trafic from video records with use of artificial intellingence
May 2019Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Topoľský
Využitie vizuálneho meracieho kanálu pre monitorovanie a riadenie hydraulického systému
May 2014Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Varga
Virtuálne laboratórium riadenia dynamických systémov
May 2015Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Vavrica
Návrh a realizácia inteligentného vrátnika na báze operačného systému Android
May 2017Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zoltán Vereš
Spracovanie obrazových dát pre účely monitorovania a riadenie procesov
May 2012Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jozef Vindiš
Exploration Robot Controlled Remotely by Web Application
May 2018Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Vyskoč
Mobile Web Application for Efficient Data Exchange when Searching for Job Positions
May 2018Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Zamiška
Utilization of the new Easy Java Simulations for creating virtual laboratories
May 2017Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľuboš Zlatohlávek
Creation of Hardware and Software for Intelligent Mirror
May 2018Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress