May 30, 2020   2:13 a.m. Ferdinand
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Drahoš, PhD.
Identification number: 3709
University e-mail: peter.drahos [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Automotive Mechatronics (FEEIT)
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts
     
Lesson
     
Final thesis          
     Bodies          
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:Modeling and simulation of SMA systems.
Written by (author):
Department:
Opponent 1:
prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.
Opponent 2:
doc. Ing. Juraj Miček, CSc.
Opponent 3:doc. Ing. Michal Kelemen, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie a simulácia SMA systémov.
Summary:
Habilitačná práca sa zaoberá modelovaním a simuláciou aktuátora zo zliatiny s tvarovou pamäťou (SMA) pre účely automatizácie. Vytvorený komplexný model je založený na fyzikálnom a empirickom správaní Ni-Ti aktuátora z priameho drôtu. SMA aktuátor je ohrievaný elektrickým odporovým ohrevom a chladený prirodzeným vzduchovým chladením. Navrhnutý model SMA aktuátoru obsahuje všeobecné nelineárne statické a dynamické parametrické rovnice, ktoré sú prepracované do v lineárnej formy. Model bol overený pomocou simulácie a porovnaný s experimentom. Za účelom riadenia SMA aktuátora bol vyvinutý v prostredí Matlab-Simulink nový parametrický model teplotného poľa SMA aktuátora. Parametre modelu so sústredenými parametrami boli stanovené v porovnaní s kontinuálnym modelom MKP v prostredí ANSYS. Nové metódy merania SMA aktuátora boli navrhnuté a testované. Vzhľadom na zložitosť podmienok, účinky porúch a množstvo parametrov SMA aktuátora bolo meranie automatizovamé pomocou programovateľných digitálnych meracích prístrojov. Za týmto účelom bolo realizované experimentálne meracie pracovisko pre drôt NiTi. Experiment bol zameraný na meranie kvázi-statických charakteristík reálneho SMA aktuátora. Namerané údaje boli použité pre parametrické identifikáciu SMA modelu pomocou genetického algoritmu. Habilitačná práce integruje rozmanité znalosti SMA systémov, ktoré sú použiteľné pri návrhu mechatronických systémov.
Key words:zliatina s tvarovou pamäťou, SMA systém, komplexný parametrický model, simulácia SMA aktuátora, modelovanie teplotného poľa NiTi drôtu, automatizované meranie charakteristík

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited