26. 9. 2020  4:14 Edita
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Drahoš, PhD.
Identifikační číslo: 3709
Univerzitní e-mail: peter.drahos [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
 
Externí spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty
     
Výuka     Závěrečná práce
     
Projekty
     
Publikace     Orgány     Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Habilitační práce
Název práce:
Modelovanie a simulácia SMA systémov.
Autor:
Pracoviště:
Oponent 1:
prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.
Oponent 2:
doc. Ing. Juraj Miček, CSc.
Oponent 3:
doc. Ing. Michal Kelemen, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Modelovanie a simulácia SMA systémov.
Abstrakt:
Habilitačná práca sa zaoberá modelovaním a simuláciou aktuátora zo zliatiny s tvarovou pamäťou (SMA) pre účely automatizácie. Vytvorený komplexný model je založený na fyzikálnom a empirickom správaní Ni-Ti aktuátora z priameho drôtu. SMA aktuátor je ohrievaný elektrickým odporovým ohrevom a chladený prirodzeným vzduchovým chladením. Navrhnutý model SMA aktuátoru obsahuje všeobecné nelineárne statické a dynamické parametrické rovnice, ktoré sú prepracované do v lineárnej formy. Model bol overený pomocou simulácie a porovnaný s experimentom. Za účelom riadenia SMA aktuátora bol vyvinutý v prostredí Matlab-Simulink nový parametrický model teplotného poľa SMA aktuátora. Parametre modelu so sústredenými parametrami boli stanovené v porovnaní s kontinuálnym modelom MKP v prostredí ANSYS. Nové metódy merania SMA aktuátora boli navrhnuté a testované. Vzhľadom na zložitosť podmienok, účinky porúch a množstvo parametrov SMA aktuátora bolo meranie automatizovamé pomocou programovateľných digitálnych meracích prístrojov. Za týmto účelom bolo realizované experimentálne meracie pracovisko pre drôt NiTi. Experiment bol zameraný na meranie kvázi-statických charakteristík reálneho SMA aktuátora. Namerané údaje boli použité pre parametrické identifikáciu SMA modelu pomocou genetického algoritmu. Habilitačná práce integruje rozmanité znalosti SMA systémov, ktoré sú použiteľné pri návrhu mechatronických systémov.
Klíčová slova:
zliatina s tvarovou pamäťou, SMA systém, komplexný parametrický model, simulácia SMA aktuátora, modelovanie teplotného poľa NiTi drôtu, automatizované meranie charakteristík

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně