24. 7. 2019  2:49 Vladimír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Lenka Kolíková, PhD.
Identifikační číslo: 37288
Univerzitní e-mail: 2006260086 [at] stuba.sk
Univerzitní e-mail: lenka.cicmancova [at] stuba.sk
Univerzitní e-mail: lenka.kolikova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Stáže     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Počítačová simulácia vplyvu geometrických parametrov boostera na jeho modálne vlastnosti pre ultrazvukom podporované technologické procesy
Autor: Ing. Miroslav Samson
Pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Lenka Kolíková, PhD.
Oponent:Ing. Ladislav Rolník, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Počítačová simulácia vplyvu geometrických parametrov boostera na jeho modálne vlastnosti pre ultrazvukom podporované technologické procesy
Abstrakt:Bakalárska práca sa zameriava na princíp činnosti jednotlivých častí systémov pre ultrazvukom podporované obrábanie. Cieľom tejto práce je prezentácia poznatkov z oblasti využitia ultrazvuku v procesoch obrábania ťažko obrobiteľných materiálov a princíp jeho činnosti. Práca sa zaoberá mechanickou časťou budiaceho zariadenia ultrazvukom podporovaných technologických procesov a interakciou jednotlivých častí. Najviac sa práca zaoberá medzičlenom alebo tzv. boosterom, ktorý zabezpečuje uchytenie celého systému a prenos amplitúdy kmitania. Jednotlivé tvary boosterov a ich amplifikačné faktory sú popísané v práci. Tieto poznatky uvedené v práci uľahčujú výber zo širokej palety boosterov ponúkaných firmami, ktoré sa touto problematikou zaoberajú. Praktická časť práce je venovaná modálnej analýze rôznych typov boosterov z hľadiska geometrie. Na modelovanie jednotlivých boosterov bol použitý program ANSYS. V predloženej práci je stručne uvedený postup modelovania jednotlivých tvarov boosterov. Najväčšia pozornosť je venovaná vplyvu tvaru boosterov na proces prenosu a amplifikácie ultrazvukového vlnenia vybudeného generátorom ultrazvuku. Na základe výsledkov modálnych analýz sú popísané závislosti amplifikačných faktorov a vlastných frekvencií na geometrických parametroch pre jednotlivé boostery.
Klíčová slova:amplifikačný faktor, booster, ultrazvukom podporované obrábanie, kmitanie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně