17. 10. 2019  2:07 Hedviga
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Lenka Kolíková, PhD.
Identifikačné číslo: 37288
Univerzitný e-mail: 2006260086 [at] stuba.sk
Univerzitný e-mail: lenka.cicmancova [at] stuba.sk
Univerzitný e-mail: lenka.kolikova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Stáže     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Počítačová simulácia vplyvu geometrických parametrov boostera na jeho modálne vlastnosti pre ultrazvukom podporované technologické procesy
Autor: Ing. Miroslav Samson
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: Ing. Lenka Kolíková, PhD.
Oponent:Ing. Ladislav Rolník, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Počítačová simulácia vplyvu geometrických parametrov boostera na jeho modálne vlastnosti pre ultrazvukom podporované technologické procesy
Abstrakt:Bakalárska práca sa zameriava na princíp činnosti jednotlivých častí systémov pre ultrazvukom podporované obrábanie. Cieľom tejto práce je prezentácia poznatkov z oblasti využitia ultrazvuku v procesoch obrábania ťažko obrobiteľných materiálov a princíp jeho činnosti. Práca sa zaoberá mechanickou časťou budiaceho zariadenia ultrazvukom podporovaných technologických procesov a interakciou jednotlivých častí. Najviac sa práca zaoberá medzičlenom alebo tzv. boosterom, ktorý zabezpečuje uchytenie celého systému a prenos amplitúdy kmitania. Jednotlivé tvary boosterov a ich amplifikačné faktory sú popísané v práci. Tieto poznatky uvedené v práci uľahčujú výber zo širokej palety boosterov ponúkaných firmami, ktoré sa touto problematikou zaoberajú. Praktická časť práce je venovaná modálnej analýze rôznych typov boosterov z hľadiska geometrie. Na modelovanie jednotlivých boosterov bol použitý program ANSYS. V predloženej práci je stručne uvedený postup modelovania jednotlivých tvarov boosterov. Najväčšia pozornosť je venovaná vplyvu tvaru boosterov na proces prenosu a amplifikácie ultrazvukového vlnenia vybudeného generátorom ultrazvuku. Na základe výsledkov modálnych analýz sú popísané závislosti amplifikačných faktorov a vlastných frekvencií na geometrických parametroch pre jednotlivé boostery.
Kľúčové slová:amplifikačný faktor, booster, ultrazvukom podporované obrábanie, kmitanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene