8. 12. 2019  13:32 Marína
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.
Identifikačné číslo: 376
Univerzitný e-mail: silvia.basova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:IDENTITA VNÚTROMESTSKEJ ŠTRUKTÚRY
Autor: doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.
Pracovisko: Fakulta architektúry
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:IDENTITA VNÚTROMESTSKEJ ŠTRUKTÚRY
Abstrakt:Kompaktné mesto, tvorené sieťou ulíc a námestí, s optimálnym merítkom, s verejným priestorom a prostredím pre peších sa ukazuje ako overená a zatiaľ neprekonaná, urbánne a ekologicky udržateľná základná forma mesta. Modelová cesta k zachovaniu urbanity vo vnútornom meste a jej potvrdenie i rozvoj v CMZ i ostatnej hierarchickej osnove mesta je kľúčom k čitateľnosti ťažiskovej urbanity mesta a jeho fragmentov. Výrazovo sa odlišuje od ostatnej kompaktno -- rozvoľnenej až rozvoľnenej urbánnej substancie. Báza skúmania vnútorného mesta je vytvorená posunom z bázy pamiatkovo chránených mestských lokalít do roviny skúmania urbanistických princípov tzv. "klasického mesta" v meste ako celku. Vnútorné mesto má základné charakteristiky postavené na klasických priestorových princípoch, na vzťahu dominantného priestoru námestia k zastavanému celku; k priestoru ulice, nádvoria, pasáže a k mestským blokom. Urbánne indície pre víziu udržateľného mesta sú následne syntetizované do zásad vnútorného mesta, do zásad zachovania a rozvoja kultúrnych hodnôt územia. Dotvorenie a vitalita verejných priestorov vytvárajú dynamický efekt pre život v mestskom organizme. Socio -- urbánne a enviro -- urbánne indície pre víziu udržateľného mesta sú rámcovými podmienkami pre urbánnu komplexnosť mesta.
Kľúčové slová:urbánna kvalita, identita, princípy, vnútorného mesta, kompaktnosť, , hierarchia kompozičná osnova mesta, mierka človeka, urbánna komplexnosť

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene