6. 7. 2020  11:01 Patrik, Patrícia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.
Identifikačné číslo: 3783
Univerzitný e-mail: maximilian.stremy [at] stuba.sk
 
 

     
     
     
     Projekty
     
Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce
     
Konferencie     

Obmedziť na:rok začatia: rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1 Advanced Teaching and LeArning SystemM. StrémyŠírenie excelentnosti a zvyšovanie účastizodpovedný riešiteľ01.01.2016
31.12.2017
2M. Kopček
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ01.07.2015
30.06.2018
3
K. Gerulová
H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
spoluriešiteľ
01.01.2015
31.12.2018
4
H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
zodpovedný riešiteľ
01.01.2015
31.12.2018
5Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
spoluriešiteľ
01.01.2015
31.12.2018
6A. Dobrotka
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2019
31.12.2021
7
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2018
31.12.2020
8
 Hľadanie fyzikálnych zdrojov rýchlych stochastických oscilácií v akréčnych systémochA. DobrotkaVEGA
spoluriešiteľ
01.01.201631.12.2018
9
VEGA
spoluriešiteľ01.01.202031.12.2022
10
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastispoluriešiteľ01.01.2015
31.12.2018
11
O. MoravčíkAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ01.07.201631.12.2019
12
P. BezákH2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
spoluriešiteľ
01.01.201531.12.2018
13Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastizodpovedný riešiteľ
01.01.2015
31.12.2018
14
H2020: LEIT: Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy a biotechnológie
zodpovedný riešiteľ
01.12.2017
01.12.2020
15
 Innovative Emergency ServicesA. Eliáš
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
spoluriešiteľ
01.01.2015
31.12.2018
16 Inovácia výučby predmetu Inteligentné metódy riadenia na MTF STUP. Schreiber
KEGA
spoluriešiteľ
01.01.201831.12.2020
17 Inteligentná montážna bunkaK. Velíšek
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2009
31.12.2012
18M. ŠulkaH2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
spoluriešiteľ
01.01.2015
31.12.2018
19
inštitucionálny projektspoluriešiteľ01.06.201731.05.2018
20R. Vrábeľ
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ01.07.2016
30.06.2019
21
 Návrh matematického modelu a spôsobu merania ako súčasť postupu pre určenie zostatkového výkonu vyhoreného jadrového palivaR. VrábeľAPVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2015
30.06.2018
22 Občanmi iniciovaná bezpečnosť prostredníctvom inovatívnych nástrojov v podmienkach Slovenskej republiky
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ01.07.2015
29.06.2018
23M. StrémyH2020: Excellence: Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
zodpovedný riešiteľ
01.01.2016
31.12.2017
24 PHC-11-2015M. Strémy
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
zodpovedný riešiteľ
01.01.2015
31.12.2018
25
 Pollinating science attractiveness for growing potent scientific STEM in order to initiate a glowing futureO. MoravčíkŠírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
spoluriešiteľ
01.12.2014
31.12.2015
26 Prediktívne modelovanie nových funkčných materiálov pre technologické aplikácie (schéma Návraty)M. Strémy
-- Iný domáci --
zodpovedný riešiteľ
01.04.2018
01.04.2019
27A. Dobrotka-- Iný medzinárodný --spoluriešiteľ
01.03.2019
28.02.2021
28
VEGA
zodpovedný riešiteľ01.01.2012
31.12.2014
29 Riadenie pružného mechatronického systému s variabilnými parametrami.O. MoravčíkVEGAspoluriešiteľ01.01.2012
31.12.2014
30R. Riedlmajer
-- Iný domáci --
spoluriešiteľ
01.01.2017
31.12.2017
31H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológie
zodpovedný riešiteľ
01.12.201431.12.2015
32M. Strémy
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
riešiteľ
01.06.201531.05.2016
33 Slovenské centrum excelencie v oblasti iónových a plazmových technológií pre materiálové inžinierstvo a nanotechnológie - SlovakION
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
zodpovedný riešiteľ
01.06.2015
31.05.2016
34M. Strémy
H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológie
zodpovedný riešiteľ01.06.2016
01.06.2017
35VEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.201831.12.2020
36
KEGAspoluriešiteľ01.01.201831.12.2020
37
A. DobrotkaAPVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.201830.06.2022
38
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.201331.12.2015
39
O. MoravčíkŠírenie excelentnosti a zvyšovanie účastispoluriešiteľ08.04.2016
31.12.2016
40
 Unlocking the potential of algae as a resource for biofuels
H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
spoluriešiteľ
01.01.2015
31.12.2018
41
O. MoravčíkAPVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2015
30.06.2019
42 Verifikácia metódy posudzovania jadrovej a radiačnej bezpečnosti transportných kontajnerovO. MoravčíkAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ
01.05.2011
30.06.2013
43
KEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.2006
31.12.2008
44
VEGA
spoluriešiteľ01.01.2016
31.12.2018
45
 Využitie konfokálnej mikroskopie pri metrológii mini a mikropredmetovinštitucionálny projekt
spoluriešiteľ
01.01.2016
31.12.2016
46
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2016
31.12.2018
47 Vývoj ekosystémov zručností v krajinách V4M. Strémy
European Institute of Innovation and Technology (EIT)
garant
01.01.2020
31.12.2022
48
KEGAspoluriešiteľ
01.01.2016
31.12.2018
49
 Zvýšenie technickej vedomostnej základne a praktických zručností pedagógov a študentov UPMK v rámci koncepcie "Digitálny podnik"
R. Beňo-- Iný domáci --spoluriešiteľ
08.07.2013
11.11.2014

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne