21. 9. 2020  15:34 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
Identifikačné číslo: 3786
Univerzitný e-mail: andrej.rajsky [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty
     
     Publikácie     

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.
PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
1.Mladá generácia Európy a staré kultúrne dedičstvo. Výzva a revízie.(Zamyslenia nad príhovormi H.-G. Gadamera). A young generation of Europe and an antic cultural herritage. Challenges and revisions. (Same reflections about the orations of H-G-Gadamer)
Rajský, Andrej
Mladá generácia Európy a staré kultúrne dedičstvo. Výzva a revízie.(Zamyslenia nad príhovormi H.-G. Gadamera). A young generation of Europe and an antic cultural herritage. Challenges and revisions. (Same reflections about the orations of H-G-Gadamer). In Akademická Dubnica 2004 : II. diel. Bratislava: STU v Bratislave, 2004, s. 463--469. ISBN 80-227-2076-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2004
Podrobnosti
2.
Nihilistický kontext kultivácie mladého človeka. Filozoficko-etický pohľad.
Rajský, Andrej
Nihilistický kontext kultivácie mladého človeka. Filozoficko-etický pohľad. Bratislava: Veda, 2009.
odborná kniha2009
Podrobnosti
3.
Technics in the thinking of Martin Heiegger
Rajský, Andrej
Technics in the thinking of Martin Heiegger. In REŠETOVÁ, K. -- ĎURIŠ, R. CO-MAT-TECH 2005 : Proceedings/ International Scientific Conference, 13th, Trnava, Slovak Republic ,20-21 October 2005. Bratislava: STU v Bratislave, 2005, s. 986--989. ISBN 80-227-2286-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2005
Podrobnosti
4.
Tvorba zrozumiteľného textu. Cvičebnica: Nadstavbový modulárny kurz / [elektronický zdroj]
Rajský, Andrej -- Bednáriková, Mária -- Chmelíková, Gabriela -- Soták, Róbert
Tvorba zrozumiteľného textu. Cvičebnica: Nadstavbový modulárny kurz / [elektronický zdroj]. Trnava: Totem, 2014. ISBN 978-80-971360-7-9.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2014Podrobnosti
5.
Vplyv filozofie vzdelávania na utváranie osobnosti
Rajský, Andrej
Vplyv filozofie vzdelávania na utváranie osobnosti. In HOLKOVIČ, Ľ. Pedagogicko-psychologické aspekty utvárania osobnosti. 1. vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 2008, s. 78--86. ISBN 978-80-227-2891-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2008
Podrobnosti
6.Vybrané kapitoly zo sociálnej komunikácie pre odbor personálna práca v priemyselnom podniku I.
Bernát, Libor -- Hric, Martin -- Jakóczy, Ladislav -- Končal, Viliam -- Mocker, Marek -- Rajský, Andrej -- Vašková, Ľubica
Vybrané kapitoly zo sociálnej komunikácie pre odbor personálna práca v priemyselnom podniku I. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 128 s. ISBN 978-80-227-3030-3.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2009
Podrobnosti
7.Vybrané kapitoly zo sociálnej komunikácie pre personálnu prácu I.
Bernát, Libor -- Hric, Martin -- Jakóczy, Ladislav -- Končal, Viliam -- Rajský, Andrej -- Vašková, Ľubica
Vybrané kapitoly zo sociálnej komunikácie pre personálnu prácu I. Bratislava : STU v Bratislave, 2010. 190 s. ISBN 978-80-227-3244-4.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2010
Podrobnosti
8.
Základy komunikácie
Bernát, Libor -- Odlerová, Eva -- Rajský, Andrej -- Mocker, Marek -- Olšavská, Eva -- Fischer, Juraj -- Mojtová, Kvetoslava
Základy komunikácie. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 128 s. ISBN 978-80-227-2594-1.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2007
Podrobnosti
9.Základy sociológie
Novotná, Ivana -- Rajský, Andrej
Základy sociológie. Trnava : AlumniPress, 2016. ISBN 978-80-8096-226-5.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2016
Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.