9. 12. 2019  0:59 Izabela
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.
Identifikační číslo: 378
Univerzitní e-mail: viera.joklova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav výtvarnej tvorby a multimédií (FA)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Záhorská Bystrica – Ul. Československých tankistov
Autor: Bc. Nikolas Klimčák
Pracoviště: Ústav výtvarnej tvorby a multimédií (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.
Oponent:doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Záhorská Bystrica – Ul. Československých tankistov
Abstrakt:Kedysi obec, dnes mestská časť hlavného mesta Bratislava. Záhorská bystrica prešla počas od čias prvej písomnej zmienky v roku 1314 mnohými zmenami. Jej ústrednou časťou a hlavným formovacím aspektom však bol potok, ktorý svojím korytom vytvoril ulicu Československých tankistov. Ulica má v súčasnosti mierne fádny charakter. Jej atraktivite takisto nepridáva neudržiavaná zeleň a parkovacie plochy. Ulica taktiež križuje dôležité dopravné uzly a ústi pri obchodnom dome. Mojou hlavnou úlohou bakalárskej práce je vytvorenie bezpečného prepojenia turizmu či už cyklistického, alebo pešieho charakteru či už z Moravy alebo Bratislavy do blízkej oblasti Malých Karpatom. Taktiež sa svojou bakalárskou prácou pokúsim vytvoriť príjemné pobytové prostredie pre návštevníkov, ale predovšetkým domácich obyvateľov. Mojím zámerom je aj vylúčenie statickej dopravy z ulice a prinútenie obyvateľov aby využívali na parkovanie vlastné parcely. Dávam do popredia pešie ťahy a zelené plochy. Taktiež osom sa rozhodol ukľudniť dopravu od kostola po floriánske námestie, ktoré by malo slúžiť ako zjazdný chodník. Doprava bude ukľudnená taktiež pri obchodnom dome Tesco, kde bude vytvorené menšie námestie, ktoré bude využívané predovšetkým ako kľudový pobytový priestor, alebo trhové miesto. Pred námestím sa nachádza ovocná alej, ktorá svojou farebnou škálou naprieč ročnými obdobiami spestrí charakter ulice.
Klíčová slova:Ulica Československých Tankistov, Záhorská Bystrica, renovácia, cyklotrasa, ovocná alej

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně