Jan 19, 2020   5:01 a.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.
Identification number: 378
University e-mail: viera.joklova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Záhorská Bystrica - Street of Czechoslovak troopers
Written by (author): Bc. Nikolas Klimčák
Department: Institute of art education multimedia (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.
Opponent:doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Záhorská Bystrica – Ul. Československých tankistov
Summary:Kedysi obec, dnes mestská časť hlavného mesta Bratislava. Záhorská bystrica prešla počas od čias prvej písomnej zmienky v roku 1314 mnohými zmenami. Jej ústrednou časťou a hlavným formovacím aspektom však bol potok, ktorý svojím korytom vytvoril ulicu Československých tankistov. Ulica má v súčasnosti mierne fádny charakter. Jej atraktivite takisto nepridáva neudržiavaná zeleň a parkovacie plochy. Ulica taktiež križuje dôležité dopravné uzly a ústi pri obchodnom dome. Mojou hlavnou úlohou bakalárskej práce je vytvorenie bezpečného prepojenia turizmu či už cyklistického, alebo pešieho charakteru či už z Moravy alebo Bratislavy do blízkej oblasti Malých Karpatom. Taktiež sa svojou bakalárskou prácou pokúsim vytvoriť príjemné pobytové prostredie pre návštevníkov, ale predovšetkým domácich obyvateľov. Mojím zámerom je aj vylúčenie statickej dopravy z ulice a prinútenie obyvateľov aby využívali na parkovanie vlastné parcely. Dávam do popredia pešie ťahy a zelené plochy. Taktiež osom sa rozhodol ukľudniť dopravu od kostola po floriánske námestie, ktoré by malo slúžiť ako zjazdný chodník. Doprava bude ukľudnená taktiež pri obchodnom dome Tesco, kde bude vytvorené menšie námestie, ktoré bude využívané predovšetkým ako kľudový pobytový priestor, alebo trhové miesto. Pred námestím sa nachádza ovocná alej, ktorá svojou farebnou škálou naprieč ročnými obdobiami spestrí charakter ulice.
Key words:Ulica Československých Tankistov, Záhorská Bystrica, renovácia, cyklotrasa, ovocná alej

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited