30. 10. 2020  7:56 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michaela Kritikos, PhD.
Identifikačné číslo: 37948
Univerzitný e-mail: michaela.kritikos [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

          
     
Záverečná práca     
     Publikácie
     
Stáže     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Bernadič
Krivky materiálového podielu povrchov vytvorených rôznymi geometriami VRP
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Róbert Bočák
Návrh uloženia solárnych panelov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Boris Bruszi
Návrh výroby časti preťahovacieho obrábacieho stroja
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Čmela
Vyhodnocovanie pórovitosti hliníkových dielov pomocou CT zariadenia
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Silvia Felčírová
Upínanie nástrojov pre vysokorýchlostné frézovanie
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Rastislav Gálik
Vývoj drsnosti povrchu pri tvrdom sústružení s rôznymi geometriami rezného klina nástroja
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nikola Kozmová
Sledovanie opotrebenia nástroja s geometriou Xcel pri sústružení ocele v kalenom stave
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marcela Kusalová
Analýza drsnosti obrobenej plochy pri sústružení ocele v kalenom stave použitím nástroja s geometriou Xcel
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Erik Lehotský
Meranie geometrických charakteristík pomocou optického 3D skenera a súradnicovým meracím strojom
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Erik Lehotský
Použitie Wiper geometrie vymeniteľnej reznej platničky pri obrábaní vo firme CE-tech s. r. o.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adrian Marek
Opotrebenie meracieho dotyku pri meraní na SMS
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Martinec
Vplyv generovania STL modelov na výslednú presnosť pri X – Ray tomografii
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Marek Molnár
Vplyv vytvorenia základného súradnicového systému na vyhodnocovanie tolerancií polohy pri meraní na SMS
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Novotný
Použitie mračna bodov zo skenovaného objektu v softvéri Calypso
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Osuský
Meranie pomocou X-Ray techniky
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Porubská
Audiovizualizácia procesu programovania a merania na súradnicovom meracom stroji
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Porubská
Spôsobilosť meracieho zariadenia DEA Classic Silver Edition Global 09.20.08 vo firme Emerson
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Denis Samko
Vplyv parametrov snímača pri dotykovom meraní na výsledok merania
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Bc. Dominik Sobčák
Vyhodnocovanie pórovitosti plastových dielov pomocou CT zariadenia
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Tibor Szabó
Štruktúry súradnicových meracích strojov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Filip Szegény
Návrh montáže motora Jawa 250
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Peter Šácha
Meranie v dielenskom prostredí na ZEISS CENTERMAX
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Vaculka
Porovnanie presnosti merania optickou a röntgenovou metódou zberu dát
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Patrik Varga
Vplyv veľkosti voxelu na výslednú presnosť skenovaného objektu pri X - Ray tomografii
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Radovan Zelenka
Meranie otočnou hlavou na SMS
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná