Jul 20, 2019   5:37 p.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Petriska, PhD.
Identification number: 3799
University e-mail: martin.petriska [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Advaced approaches in positron lifetime measurement for irradiated materials
Written by (author): Ing. Martin Petriska, PhD.
Department: Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Opponent 1:prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Opponent 2:RNDr. Ondrej Šauša, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Pokročilé prístupy v meraní doby života pozitrónov v radiačne namáhanýh materiáloch
Summary:Táto práca je zameraná na pokročilé meracie systémy v oblasti techník pozitrónovej anihilácie spektroskopie a na jej aplikácii pri skúmaní radiačne poškodených materiálov.Inovatívny koncept možno vidieť v aplikácii nových elektronických jednotiek pri aktualizácii analógového PALS systému na digitálny. Nové techniky boli úspešne overené pri meraní vysoko ožarovaných ocelí, ktoré sú plánované na použitie v nových generáciách štiepnych alebo fúznych jadrových zariadení.
Key words:Pozitrónová anihilácia, digitalizácia, spektroskopia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited