26. 10. 2020  3:45 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martin Petriska, PhD.
Identifikačné číslo: 3799
Univerzitný e-mail: martin.petriska [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)

     
Absolvent          Záverečná práca
     
     
Publikácie     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:Pokročilé prístupy v meraní doby života pozitrónov v radiačne namáhanýh materiáloch
Autor: Ing. Martin Petriska, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Oponent 1:prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Oponent 2:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Pokročilé prístupy v meraní doby života pozitrónov v radiačne namáhanýh materiáloch
Abstrakt:
Táto práca je zameraná na pokročilé meracie systémy v oblasti techník pozitrónovej anihilácie spektroskopie a na jej aplikácii pri skúmaní radiačne poškodených materiálov.Inovatívny koncept možno vidieť v aplikácii nových elektronických jednotiek pri aktualizácii analógového PALS systému na digitálny. Nové techniky boli úspešne overené pri meraní vysoko ožarovaných ocelí, ktoré sú plánované na použitie v nových generáciách štiepnych alebo fúznych jadrových zariadení.
Kľúčové slová:
Pozitrónová anihilácia, digitalizácia, spektroskopia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene