Oct 22, 2020   5:10 a.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Terao Vošková, PhD.
Identification number: 38058
University e-mail: katarina.voskova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FAD)

Contacts
     
Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects
     
     
     
     

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.Project title
Supervisor
TypeOfficial roles
Since
Until
1
 IDENTITA.SK - spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied
V. Kotradyová
APVV - Všeobecná výzva
Spoluriešiteľ. Výskumná kapacita: 2017 (150); 2018 (300)
07/01/2017
11/30/2020
2 Implementácia praktických zručností predprojektovej a realizačnej prípravy obnovy historockých objektov do vzdelávania študijných programov architektonického zameraniaP. Pauliny
KEGA
Spoluriešiteľ. Výskumná kapacita: 2017 (300); 2018 (300); 2019 (400)
01/01/2017
12/31/2019
3 Interdisciplinary approach of the protection of cultural and natural heritage
KEGA
Spoluriešiteľ. Výskumná kapacita: 2017 (1000); 2018 (1000); 2019 (1000)
01/01/2017
12/31/2019
4
K. Terao Vošková
Štátny program
supervisor
05/01/2016
12/31/2016
5 Multidisciplinárny študentský workshop "Architektúra - história umenia - etnológia - výtvarné umenie..."
Štátny program
supervisor04/04/201604/01/2017
6 Vedecká monografia "Banskoštiavnická kalvária - 7 rokov intenzívnej pamiatkovej obnovy a perspektívy ďalšej revitalizácie" -- výsledky a skúsenosti z pamiatkovej obnovyK. Terao Vošková
Štátny program
supervisor
02/01/2016
12/31/2016

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
approved
in progress
submitted
Inactive states:
failed
not approvedsuccessfully completed