28. 10. 2020  1:37 Dobromila
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Katarína Terao Vošková, PhD.
Identifikačné číslo: 38058
Univerzitný e-mail: katarina.voskova [at] stuba.sk
 
Výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FAD)

Kontakty
     
Absolvent          
Záverečná práca
     
               
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:Proces transformácie pamiatky počas pamiatkovej obnovy- zámery versus realizácia
Autor:
Ing. arch. Katarína Terao Vošková, PhD.
Pracovisko:
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FAD)
Vedúci práce:
Oponent 1:Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Oponent 2:
prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Proces transformácie pamiatky počas pamiatkovej obnovy- zámery versus realizácia
Abstrakt:Práca sa zaoberá sledovaním premien pamiatkového a historického stavebného fondu v procese pamiatkovej obnovy, ako aj stavom pamiatok v rámci ich zákonnej ochrany. V prvej časti si definuje ciele a predmet práce, predstavuje doterajšie poznatky k téme. V ďalšej časti približuje niektoré problémy pri obnove pamiatok v praxi, najmä so zachovaním autenticity, jedným zo základných kritérií pre nomináciu a zachovanie lokalít na Zozname svetového kultúrneho dedičstva. Vo výskumnej časti analyzuje stav pamiatok a historických objektov na príklade Pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica so snahou kvantifikácie úbytku autenticity v pamiatkovo chránenom území, a to v určitom časovom úseku a z rôznych príčin. Zisťuje, že k strate autenticity dochádza v niektorých prípadoch aj pamiatkovou obnovou. Pre objektivizáciu tohto tvrdenia (ale aj pre ďalšiu prax pri vyhodnocovaní pamiatkových obnov) zostavuje schému "testu autenticity", ktorou na konkrétnych príkladoch pamiatok, preukazuje kvalitatívnu úroveň účastníkov procesu. Z toho dôvodu v ďalších častiach výskumu analyzuje faktory a účastníkov procesu obnovy pamiatok, s cieľom identifikácie najslabšieho/ najvplyvnejšieho z nich. Záver práce je zhrnutím výsledkov z realizovaných výskumov a načrtnutím ich možného využitia a prínosu pre vedu a prax v oblasti ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva na Slovensku.
Kľúčové slová:
pamiatkové hodnoty, kultúrne dedičstvo, pamiatka, historický objekt, autenticita

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene