20. 7. 2019  14:05 Iľja
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
Identifikačné číslo: 38061
Univerzitný e-mail: daniela.chuda [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Prodekanka - Fakulta informatiky a informačných technológií

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Bezpečná identita v prostredí elektronického vzdelávania
Autor: doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Oponent 1:doc. Ing. Pavel Herout, PhD.
Oponent 2:prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD.
Oponent 3:prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bezpečná identita v prostredí elektronického vzdelávania
Abstrakt:Elektronické vzdelávanie v dnešnej dobe chápeme veľmi široko od elektronickej podpory denného štúdia, až po kvalitne spracované multimediálne materiály pre samoštúdium v systéme pre manažovanie vzdelávania. Použitie niektorej formy elektronického vzdelávania kladie pred študujúceho viaceré otázky. Môžem sa spoľahnúť na systém elektronického vzdelávania, kde nájdem záruky, že moja identita nebude zneužitá? Ako dokážem, že aktuálne pracujem v elektronickom prostredí ja: testujem sa, vkladám zadania, prehliadam si výsledky? Identifikácia a autentifikácia je prakticky jedinou vstupnou bránou do systému a je často chránená iba heslom. Kvôli zvýšeniu bezpečnosti je vhodné kombinovať autentifikáciu s biometrickými metódami bez použitia dodatočného hárdveru ako je dynamika písania na klávesnici, dynamika práce s myšou. Tieto metódy je možné využiť aj pri monitorovaní činnosti používateľa spolu s monitorovaním používateľových zvyklostí. Nezanedbateľnou výhodou elektronických materiálov je ich znovupoužiteľnosť a možnosť zdieľania, kde sa uplatní najmä využívanie e-learningových štandardov a elektronických knižníc e-vzdelávacích objektov. Účastníci e-vzdelávania majú pred sebou aj ďalšiu otázku. Akú mám istotu, že moja práca nie je súčasťou nejakého plagiarizovania: autorstvo výučbových materiálov, zadania, programový kód? Podobnosť textov je možné využiť pri skúmaní, či mohlo dôjsť k plagiarizmu, ale tento pojem má širšie využitie, napr. aj pri skúmaní kvality verzií dokumentov. Uvažujeme rôzne definície podobnosti a jej vlastnosti, vrátane asymetrie. Plagiátorstvo v zmysle opisovania je problémom, ktorý môže byť demotivačným faktorom pre tvorivých študentov ako aj vyučujúcich. Rozpoznanie opisovania možno riešiť ako podobnosť v prirodzenom texte (napr. v v slovenčine) alebo v programovom texte niektorého formálneho jazyka. Cieľom je ukázať rôzne metódy vyhodnocovania podobnosti v slovenských textoch a programových kódoch študentských zadaní. Poukážeme na problematiku získavania študentských zadaní, ich predspracovania, následného porovnania na podobnosť, vyhodnotenia podobnosti a vizualizácie výsledkov. Zaoberáme sa aj určovaním možného zahmlenia originálu pri vyhodnocovaní podobnosti. Diskutujeme možnosti softvérovej podpory zisťovania podobnosti textov. Softvérová služba je iba nástrojom na označenie podozrenia na podobnosť. Skutočné rozhodnutie o plagiarizme je nakoniec iba na človeku.
Kľúčové slová:identita, plagiarizmus, bezpečnosť

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
jedná sa o habilita.nú prácu.


Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene