28. 9. 2020  15:01 Václav
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Silvia Letašiová, PhD.
Identifikační číslo: 38089
Univerzitní e-mail: qletasiova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Rakovina pankreasu a vplyv faktorov životného prostredia
Autor:
Ing. Jana Balážiková
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Rakovina pankreasu a vplyv faktorov životného prostredia
Abstrakt:Rakovina pankreasu je veľmi agresívny tumor, ktorý vzniká na podklade malígnej degenerácie pankreatických buniek. Postihuje najmä mužov medzi 50. a 60. rokom života, no jeho výskyt v ženskej populácii narastá. Riziko tejto choroby je úmerné spotrebe tabaku a trvaniu fajčenia. Jediná možná liečba nádorov pankreasu je ich chirurgické odstránenie za predpokladu, že to dovolí celkový stav pacienta a rozsah ochorenia, čo býva možné len v 25 % prípadov. V zásade sa dá dosiahnuť vyliečenie len pri nádoroch obmedzených na žľazu a jej bezprostredné okolie, výnimkou sú nádory obrastajúce veľké tepny a žily v okolí pankreasu. Tak rádio- ako aj chemoterapiu je možné použiť ako paliatívne techniky, doplnok chirurgického zákroku či v rámci predĺženia prežívania. V skutočnosti sú výsledky chirurgického riešenia či ďalších pomocných liečebných metód nepriaznivé, keďže je adenokarcinóm pankreasu často multicentrický. Prognóza karcinómu pankreasu je vyslovene negatívna. Od chvíle stanovenia diagnózy je priemerné prežívanie šesť mesiacov. Rok prežívajú väčšinou pacienti s rakovinou hlavy pankreasu, u ktorých sa aplikovala kombinácia chirurgického zákroku, rádio- a chemoterapie. Z dlhodobého hľadiska je prognóza zlá, v súčasnej dobe nie je známy prípad vyliečeného adenokarcinómu
Klíčová slova:alkohol, DDT, cigaretový dym


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně