21. 10. 2020  7:30 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Silvia Letašiová, PhD.
Identifikačné číslo: 38089
Univerzitný e-mail: qletasiova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Rakovina pankreasu a vplyv faktorov životného prostredia
Autor:
Ing. Jana Balážiková
Pracovisko: Oddelenie biochémie a mikrobiológie (ÚBM FCHPT)
Vedúci práce:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Rakovina pankreasu a vplyv faktorov životného prostredia
Abstrakt:
Rakovina pankreasu je veľmi agresívny tumor, ktorý vzniká na podklade malígnej degenerácie pankreatických buniek. Postihuje najmä mužov medzi 50. a 60. rokom života, no jeho výskyt v ženskej populácii narastá. Riziko tejto choroby je úmerné spotrebe tabaku a trvaniu fajčenia. Jediná možná liečba nádorov pankreasu je ich chirurgické odstránenie za predpokladu, že to dovolí celkový stav pacienta a rozsah ochorenia, čo býva možné len v 25 % prípadov. V zásade sa dá dosiahnuť vyliečenie len pri nádoroch obmedzených na žľazu a jej bezprostredné okolie, výnimkou sú nádory obrastajúce veľké tepny a žily v okolí pankreasu. Tak rádio- ako aj chemoterapiu je možné použiť ako paliatívne techniky, doplnok chirurgického zákroku či v rámci predĺženia prežívania. V skutočnosti sú výsledky chirurgického riešenia či ďalších pomocných liečebných metód nepriaznivé, keďže je adenokarcinóm pankreasu často multicentrický. Prognóza karcinómu pankreasu je vyslovene negatívna. Od chvíle stanovenia diagnózy je priemerné prežívanie šesť mesiacov. Rok prežívajú väčšinou pacienti s rakovinou hlavy pankreasu, u ktorých sa aplikovala kombinácia chirurgického zákroku, rádio- a chemoterapie. Z dlhodobého hľadiska je prognóza zlá, v súčasnej dobe nie je známy prípad vyliečeného adenokarcinómu
Kľúčové slová:alkohol, DDT, cigaretový dym


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene