8. 12. 2019  14:30 Marína
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Gabriel Okša, PhD.
Identifikační číslo: 38252
Univerzitní e-mail: gabriel.oksa [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Priame metódy riešenia Poissonovej rovnice
Autor: Ing. Pavol Hlavatý
Pracoviště: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Gabriel Okša, PhD.
Oponent:doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Priame metódy riešenia Poissonovej rovnice
Abstrakt:Veľké lineárne systémy rovníc, ktoré vzniknú diskretizáciou dvoj- alebo trojrozmernej Poissonovej parciálnej diferenciálnej rovnice s Dirichletovou, Neumannovou alebo periodickou okrajovou podmienkou, majú maticu sústavy s veľmi špeciálnou štruktúrou. Táto štruktúra umožňuje použiť blokovo-cyklickú redukciu a algoritmus rýchlej Fourierovej transformácie na ich efektívne riešenie. Cieľom práce je porovnať efektívnosť a presnosť priameho riešenia pomocou základnej blokovo - cyklickej verzie s algoritmom blokovej dekompozície a so stabilizovanou Bunemanovou verziou blokovo -- cyklickej redukcie na sériovom počítači v závislosti od hĺbky redukcie.
Klíčová slova:algoritmus blokovej dekompozície, blokovo-cyklická redukcia, rýchla Fourierova transformácia

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně