16. 6. 2019  8:58 Blanka
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

RNDr. Martin Nehéz, PhD.
Identifikačné číslo: 38260
Univerzitný e-mail: martin.nehez [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie matematiky (ÚIAM FCHPT)
 
Externý spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza a reprezentovanie riedkych grafov
Autor: Adam Fábry
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Vedúci práce: RNDr. Martin Nehéz, PhD.
Oponent:RNDr. Ingrid Nagyová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je rozpracovaná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza a reprezentovanie riedkych grafov
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá efektívnym ukladaním a reprezentovaním riedkych grafov. Takéto grafy môžu byť napríklad siete proteínových interakcií. Bakalársku prácu môžeme rozdeliť na dve hlavné časti, a to na teoretickú a praktickú časť. Cieľom teoretickej časti je sprehľadnenie čitateľovi teóriu grafov a rôzne metódy reprezentovania grafov, ich kódovania a ukladania v pamäti počítača. Hlavným cieľom praktickej časti je implementovať niektoré z vybraných známych metód a reprezentácií grafu a ich kombinácií a porovnať ich pamäťovú zložitosť. Základné poznatky z teórie grafov a z programovania budú pre čitateľa osožné. Väčšina označení je v súlade s ustálenou matematickou symbolikou.
Kľúčové slová:grafy, reprezentovanie grafov, riedke grafy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene