26. 6. 2019  4:33 Adriána
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

RNDr. Martin Nehéz, PhD.
Identifikačné číslo: 38260
Univerzitný e-mail: martin.nehez [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie matematiky (ÚIAM FCHPT)
 
Externý spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Kliky v náhodných sieťach
Autor: Ing. Juraj Mäsiar
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Vedúci práce: RNDr. Martin Nehéz, PhD.
Oponent:Ing. Matej Makula, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Kliky v náhodných sieťach
Abstrakt:Tento dokument sa venuje náhodným grafom a klikám v ňom obsiahnutých. Už takmer pred pol storočím boli definované vzorce, schopné s veľkou pravdepodobnosťou poskytnúť dolný a horný odhad veľkosti klík v náhodnom grafe. V tej dobe nebolo možné experimentálne overiť tieto odhady. Dnes je však situácia iná a vďaka počítačom, môžeme pokusmi nielen overiť ale prípadne aj vylepšiť presnosť známych vzorcov. Za týmto účelom bola navrhnutá a následne implementovaná aplikácia hľadajúca najmenšie a najväčšie kliky v náhodných grafoch. S jej pomocou bolo možné vytvoriť dáta, ktoré v konečnom dôsledku nielen že potvrdili správnosť vzorca na dolný odhad veľkosti kliky v náhodnom grafe, ale priniesli aj podozrenie na možné spresnenie tohto vzorca.
Kľúčové slová:graf, náhodný graf, klika

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene