17. 6. 2019  7:05 Adolf
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

RNDr. Martin Nehéz, PhD.
Identifikačné číslo: 38260
Univerzitný e-mail: martin.nehez [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie matematiky (ÚIAM FCHPT)
 
Externý spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Efektívne údajové reprezentácie reálnych sietí
Autor: Ing. Martin Paššák
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Vedúci práce: RNDr. Martin Nehéz, PhD.
Oponent:Ing. Ján Lang, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Efektívne údajové reprezentácie reálnych sietí
Abstrakt:Efektívne údajové reprezentácie sú v dobe rýchlo rastúceho internetu veľmi aktuálne. Boli skúmané desiatky rokov v oblasti dátových štruktúr. Je však nutné prispôsobovať ich súčasným potrebám a trendom. Hlavným cieľom našej práce je experimentálne overiť a vyhodnotiť kombinovanú reprezentáciu, založenú na kombinácii spájaných zoznamov a zoznamu hrán. Je nutné porovnať jej vlastnosti a identifikovať výhody a nevýhody, ktoré zo spojenia týchto dvoch reprezentácií vyplývajú. Naším cieľom je na základe výsledkov identifikovať niektoré z hlavných vlastností tejto novej reprezentácie a určiť pre ktoré typy grafov je použitie tejto reprezentácie výhodné.
Kľúčové slová:separabilné grafy, reprezentácia pomocou zoznamu hrán, kombinovaná reprezentácia, optimálny hraničný stupeň, reprezentácia zoznamom hrán

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene