24. 6. 2019  17:39 Ján
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

RNDr. Martin Nehéz, PhD.
Identifikačné číslo: 38260
Univerzitný e-mail: martin.nehez [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie matematiky (ÚIAM FCHPT)
 
Externý spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Kliky v náhodných sieťach
Autor: Ing. Martin Práznovský
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Vedúci práce: RNDr. Martin Nehéz, PhD.
Oponent:Ing. Matej Makula, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Kliky v náhodných sieťach
Abstrakt:Problém nájdenia kliky v náhodných grafoch patrí medzi NP-úplné problémy. Nájdenie kliky sa využíva pri riešení mnohých problémov v rôznych oblastiach, napr. pri dizajne a analýze sietí, v sociálnych vedách, v biomatematike, v geológii, v kódovaní, v rozoznávaní vzoriek a ďalších. Preto zlepšenie našich poznatkov o vlastnostiach kliky môže prispieť k urýchleniu vykonávania mnohých iných úloh. Väčšina publikácií sa zaoberá algoritmami na riešenie problému maximálnej kliky. Cieľom tejto práce je určiť veľkosť najmenšej netriviálnej kliky v náhodnom grafe a určiť závislosť medzi veľkosťou tejto kliky a veľkosťou a hustotou grafu. Najmenšiu kliku získame modifikovaním a implementovaním niektorých známych algoritmov na hľadanie maximálnej kliky. Takýto experiment by mal byť uskutočnený na veľkom množstve náhodných inštancií.
Kľúčové slová:klika, náhodný graf, minimálna klika

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene