20. 6. 2019  23:09 Valéria
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

RNDr. Martin Nehéz, PhD.
Identifikačné číslo: 38260
Univerzitný e-mail: martin.nehez [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie matematiky (ÚIAM FCHPT)
 
Externý spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza komplexných sietí
Autor: Ing. Tomáš Blaho
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Vedúci práce: RNDr. Martin Nehéz, PhD.
Oponent:prof. RNDr. Mária Lucká, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza komplexných sietí
Abstrakt:Táto práca sa venuje problematike analyzovania komplexných sietí. Komplexná sieť je sieť s netriviálnou štruktúrou, a preto výpočty rátane v nej bývajú často náročné. V práci sú objasnené pojmy z grafovej teórie a vysvetlené niektoré NP-ťažké problémy. Taktiež je analyzovaných niekoľko existujúcich riešení -- aplikácií pre analýzu komplexných sietí a technológie využívajúce výkon grafických kariet, ktoré sú využité na akceleráciu náročných výpočtov. Navrhli sme aplikáciu, ktorá umožní pracovať s formátmi Pajek Net a Ucinet DL Dat a analyzovať základné vlastnosti komplexných sietí, no i NP-ťažký problém hľadania K-centier pre graf s N vrcholmi. Na riešenia týchto problémov sme využili genetický algoritmus a výpočty sme urýchlili na jadrách krafickej karty. Na vizualizáciu grafu sme použili herný engine Unity3D.
Kľúčové slová:NP, evolúcia, unity3d

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene