20. 6. 2019  7:02 Valéria
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

RNDr. Martin Nehéz, PhD.
Identifikačné číslo: 38260
Univerzitný e-mail: martin.nehez [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie matematiky (ÚIAM FCHPT)
 
Externý spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Modulárny analyzátor sietí
Autor: Ing. Juraj Mäsiar
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Vedúci práce: RNDr. Martin Nehéz, PhD.
Oponent:prof. RNDr. Mária Lucká, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Modulárny analyzátor sietí
Abstrakt:Tento dokument sa venuje komplexným sieťam a ich analýze. Nakoľko sa komplexné siete vyskytujú všade okolo nás, ich analýza má veľký zmysel. Existuje niekoľko analyzátorov, ktoré sa venujú analýze komplexných sietí. Tento dokument obsahuje ich porovnanie a vyberá z nich dobré vlastnosti. Informácie získané ich analýzou sú následne využité pri formulovaní požiadaviek pre nový analyzátor. Tento nový, nami vytvorený analyzátor, ponúkne novú funkcionalitu oproti existujúcim analyzátorom a v niektorých oblastiach umožní lepšiu analýzu grafov a komplexných sietí. Analyzátor bude vďaka modulárnej architektúre možné ďalej rozširovať o novú funkcionalitu bez zmeny kódu samotného analyzátora. Zároveň si ukážeme možnosti využitia grafickej karty na akceleráciu algoritmu riešiaceho NP-ťažký problém -- nájdenia minimálnej dominujúcej množiny v grafe. Výsledkom bude porovnanie výkonu algoritmu bežiaceho len na CPU a algoritmu využívajúceho GPU (grafickú kartu) použitím OpenCL.
Kľúčové slová:graf, minimálna dominujúca množina, analyzátor, OpenCL

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene