Nov 13, 2019   11:00 p.m. Stanislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Identification number: 38267
University e-mail: michal.kvasnica [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Docent CSc.,PhD. - Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)
Director - Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Andoková
Modelovanie a optimalizácia sieťového systému na dopravu kvapaliny
May 2012Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Andoková
Regulácia kompresora na rekomprimovanie odplynov
May 2014Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Bakaráč
Optimálne riadenie Fresnelovej šošovky
May 2015Displaying the final thesis
4.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Peter Bakaráč
xxxx
May 2021Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Baluch
Implementácia jednoduchých regulátorov pomocou PLC
May 2011Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Beňová
Spracovanie Simulinkových schém v Matlabe
May 2008Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Bognár
Využitie optimalizácie na zlepšenie dopravnej situácie
May 2015Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Bučková
Prediktívne riadenie flexibilného dopravného pása
May 2014Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Drgoňa, PhD.
Efficient Modeling of Hybrid Systems
May 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Drgoňa, PhD.
Konvexná optimalizácia a prediktívne riadenie s modelom
May 2010Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ján Drgoňa, PhD.
Prediktívne riadenie s modelom s aplikáciami v riadení termálneho komfortu v budovách
July 2016Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Dzurov
Webové služby pre spracovanie HTML stránok
May 2008Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristína Fedorová
Robotic Optimization
May 2018Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Franc
Prediktívne riadenie flexibilného dopravného pása
May 2014Displaying the final thesis
15.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Matúš Furka
Bezpečné a zabezpečené procesné riadenie
May 2023Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Soňa Gibaštíková
A Redesign of Stabilizing Conditions for Model Predictive Control
May 2010Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jarmila Grancová
Riadenie LEGO robotov
May 2009Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jarmila Grancová
Riadenie vodných nádrží pomocou riadiaceho systému FOXBORO
May 2011Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Endre Hamerlik
Použitie Support Vector Machines na klasifikáciu dát
May 2016Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Hodúrová
Tvorba študijných materiálov pre predmet Optimalizácia v MOODLE
May 2015Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Holaza, PhD.
Complexity Reduction of Explicit Model Predictive Control
May 2012Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Juraj Holaza, PhD.
Fast and Memory-Efficient Implementation of Model Predictive Control
May 2016Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Holaza, PhD.
Riadenie LEGO robotov
May 2010Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Samuel Hrstka
Estimation of Process Values based on Machine Learning and Artificial Intelligence
May 2018Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): B.Sc. Bc. Filip Chochoľák
Optimalizácia logistických a dopravných systémov
May 2015Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Chroustová
Implementácia riadenia na priemyselnom riadiacom systéme B&R X20
May 2011Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Chroustová
Riadenie LEGO robotov
May 2009Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Deepak Ingole, PhD.
Embedded Implementation of Explicit Model Predictive Control
June 2019Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Jakabšic
Implementácia optimalizačných algoritmov v Javascripte
May 2015Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Janeček
Hierarchické riadenie skupiny vozidiel
May 2014Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Janeček
MPC pre autonómne vozidlá s obchádzaním prekážok
May 2016Displaying the final thesis
32.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Filip Janeček
Rýchla a pamäťovo efektívna implementácia prediktívneho riadenia
May 2020Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Juriga
Programovanie robotov LEGO v Linuxe
May 2011Displaying the final thesis
34.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Karol Kiš
Nelineárne prediktívne riadenie v prostredí reálneho času
June 2023Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Klaučo, PhD.
MPC-Based Reference Governors
May 2013Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Klaučo, PhD.
MPC-based Reference Governors: Theory and Applications
June 2017Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Roman Kohút
Path Planning and Following for Robotic Systems
May 2018Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simon Koniar
Podporné riadiace systémy na báze prediktívneho riadenia
May 2017Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simon Koniar
Prediktívne riadenie rektifikačnej kolóny
May 2015Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karol Ľubušký
Implementácia jednoduchých regulátorov na PLC
May 2012Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karol Ľubušký
Model parnej siete 3,5 MPa v SLOVNAFT a.s.
May 2014Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jokhongir Mamarasulov
Tvorba užívateľského rozhrania pre inteligentné termostaty
May 2015Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ľuboš Mičenec
Modelovanie hybridných systémov
May 2010Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ladislav Miklovitz
Prediktívne riadenie zásobníkov kvapaliny
May 2008Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Natália Mikušová
Použitie Support Vector Machine na klasifikáciu dát
May 2015Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Branislav Mitterpach
Konvexná optimalizácia a prediktívne riadenie s modelom
May 2009Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alexey Morozov
Robotická optimalizácia
May 2017Displaying the final thesis
48.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Trieu Nguyen Hai
Mathematical Modeling and Control of a Bioreactor
May 2019Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Pačesa
Statická a dynamická optimalizácia sieťových systémov
May 2013Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dalibor Páleš
Prediktívne riadenie automobilových skupín
May 2013Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Rauová
Evaluation of Different Bilevel Optimization Algorithms with Applications to Control
May 2010Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Rauová
Optimálne riadenie zásobníkov kvapaliny
May 2008Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Smižíková
Riadenie tepelno-materiálovej sústavy pomocou B&R X20
May 2011Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Elena Súkenníková
Toolbox pre testovanie programov v prostredí MATLAB
May 2007Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Szabová
Využitie WSDL služieb v prostedí Matlab
May 2008Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erika Szabová
Prediktívne riadenie systému "gulička na ploche"
May 2014Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexander Szűcs, PhD.
Software na automatickú viacnásobnú linearizáciu
May 2010Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bálint Takács, PhD.
Geometric Approach to Approximation of Explicit MPC
May 2012Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Bálint Takács, PhD.
Riadenie LEGO robotov
May 2010Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Bálint Takács, PhD.
Synthesis and Implementation of Model Predictive Control
May 2016Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Robert Taraba
Riadenie robotov LEGO Mindstorms
May 2008Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Robert Taraba
Systematic Method for Analysis of Performance Loss when Using Simplified MPC Formulations
May 2010Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Tkáč
Prediktívne riadenie inteligentných budov
May 2017Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Turayová
Prediktívne riadenie zásobníkov kvapaliny
May 2008Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Valiauga
Model Predictive Control of an Inverted Pendulum
May 2018Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress