Oct 23, 2020   4:43 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Identification number: 38267
University e-mail: michal.kvasnica [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)

Contacts     Lesson     
Final thesis
     Projects     
Publications
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:
Fast and Memory-Efficient Model Predictive Control of Hybrid Systems.
Written by (author): doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Department:
Opponent 1:
prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Opponent 2:prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.
Opponent 3:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Rýchle a pamäťovo efektívne prediktívne riadenie hybridných systémov.
Summary:
Práca je venovaná návrhu prediktívneho riadenia tak, aby sa dalo implementovať na platformách s obmedzenými výpočtovými a pamäťovými kapacitami. Tento cieľ je dosiahnutý predpočítaním optimálnych akčných zásahov metódou parametrického programovania, čím vzniká zákon prediktívneho riadenia v tvare po častiach afinnej funkcie. Na zníženie zložitosti takýchto funkcií sú v práci prezentované 3 prístupy, ktoré podstatným spôsobom znižujú výpočtovú a pamäťovú zložitosť. Dva spôsoby pritom využívajú geometrické vlastnosti danej funkcie, pričom tretí je založený na relaxácii optimálnosti tak, aby vznikol jednoduchší, ale pritom stabilizujúci zákon riadenia. Jednotlivé teoretické prístupy sú zároveň implementované v podobe voľne šíriteľných softvérových nástrojov, ktoré sú v práci taktiež podrobne dokumentované.
Key words:
prediktívne riadenie, hybridné systémy, , parametrická optimalizácia,, aproximácia funkcií

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
jedná sa o habilita.nú prácu.


Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited